Ovo je . dio od 45 u serijalu Svojstva Allahovog Poslanika

Muhammed ibnu-l-Džemil Zejnu

Kaže Allah:

وَلَا تَمْشِ فِى ٱلْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ ٱلْجِبَالَ طُولًا ٣٧

37 Ne hodi po zemlji nadmeno, jer zemlju ne možeš probiti ni brda u visinu dostići,

El-Isra', 37

I kaže:

وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِى ٱلْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ١٨

18 I, iz oholosti, ne okreći od ljudi lice svoje i ne idi zemljom nadmeno, jer Allah ne voli ni gordog ni hvalisavog.

Luqman, 18

Rekao je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem: “Allah kaže : ‘Ponos je Moj izar1, a gordost je Moj ogrtač, pa ko Mi bude u tome oponirao kazniću ga.'” 2

Značenje ovoga je sljedeće: Poistovjećuje se ponos i gordost sa izarom i ogrtačem, jer On koji se opisuje ponosom i gordosti ustvari to obuhvata, kao što čovjek obuhvata izar i ogrtač. Kao što s čovjekom niko nema udjela u njegovom izaru i ogrtaču, tako važi i za Allaha – ponos i gordost su Njegov izar i ogrtač, pa ne priliči nikome da sudjeluje s Njime u tome. Otuda je ovo navedeno za primjer u spomenutom slučaju. 3

Rekao je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem: “Neće ući u Džennet onaj u čijem srca bude bilo trun oholosti težine. Pa neki čovjek reče: ‘Zaista čovjek voli da su njegova odjeća i obuća lijepe.’ Reče Poslanik: ‘Allah je lijep i volji ljepotu. Oholost je odbijanje istine i omalovažavanje ljudi.'”

U drugom rivajetu stoji: “Neće ući u Vatru onaj u čijem srcu bude bilo imana težine zrna gorušice. I neće ući u Džennet onaj u čijem srcu bude bilo oholosti težine zrna gorušice.” 4

Značenje ovog hadisa je:
Izraz ‘betaru-l-hakk’ znači odbijanje istine, a ‘gamtu-n-nas’ je omalovažavanje ljudi.
Rekao je imam En-Nevevi rahimehullah u komentaru ovog haidsa u Šerhu sahihi Muslim: ” ‘Neće ući u Džennet onaj u čijem srcu bude bilo oholosti težine zrna gorušice’ tj. neće ući u Džennet sprva sa bogobojaznim, sve dok Allah ne pogleda u njega – pa će ga, ili kazniti ili oprostiti mu. Riječi Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem: ‘Neće ući u Vatru onaj u čijem srcu bude bilo imana težine zrna gorušice’ tj. ući u nju zauvijek i vječno.5

Rekao je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem : “Oholnici će na Sudnjem danu biti proživljeni poput truna u obliku ljudi, pokrivaće ih poniženje sa svakog mjesta. Biće vođeni ka zatvoru Džehennema koji se zove Bulis, iznad njih će biti vatra nad vatrom, biće pojeni od iscjeđevine stanovnika vatre, glinenog gnoja stanovnika Vatre. “6

I rekao je sallallahu 'alejhi ve sellem: “Allah je od vas odagnao oholost džahilijjeta i džahilijjetsko hvalisanje sa očevima i porijeklom. Ljudi su dvije vrste: dobročinitelj, bogobojazan koji je kod Allaha poštovan, i griješnik, nesretnik koji je kod Allaha omalovažen; svi ljudi su sinovi Ademovi, a Allah je stvorio Adema od zemlje.”7

I rekao je sallallahu 'alejhi ve sellem: “Dok je neki čovjek hodao u odijelu diveći se sam sebi, počešljane glave, oholeći se pri hodu – Allah ga je odjednom utjerao u Zemlju, i on u nju tone sve do Sudnjeg dana.” 8