Ovo je . dio od 45 u serijalu Svojstva Allahovog Poslanika

Strpljivost Allahovog Poslanika

Kaže Allah Uzvišeni:

وَٱصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِٱللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِى ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ١٢٧

127 Strpljiv budi! Ali, strpljiv ćeš biti samo uz Allahovu pomoć. I ne tuguj za njima, i neka ti nije teško zbog spletkarenja njihova.

En-Nahl, 127

Prenosi se da je ‘Aiša radijellahu 'anha upitala Vjerovjesnika sallallahu 'alejhi ve sellem: „'Da li si susreo dan teži od dana Uhuda?’ Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem je odgovorio: ‘Susreo sam od tvog naroda (teškoće), a najteže što sam susreo od njih bilo je na dan ‘Akabe, kad sam se ponudio Ibn ‘Abdu Jalilu ibn ‘Abdu Kulalu pa se nije odazvao onome što sam želio. Potom sam se uputio dalje zabrinut i potišten u licu, i nisam došao pri svijesti dok ne stigoh do Karnu-s-sea'liba. Tada podigoh svoju glavu, i odjednom ugleda da mi oblak pravi hlad, ponovo pogledah i vidjeh Džibrila 'alejhisselam u njemu.
Džibril 'alejhisselamme dozva rekavši: ‘Allah je zaista čuo šta je tvoj narod tebi rekao, i šta su ti odgovorili. Allah ti šalje meleka zaduženog za brda da mu narediš šta god hoćeš u vezi njih.’
Potom melek zadužen za brda nazva selam Poslaniku sallallahu 'alejhi ve sellem rekavši: ‘Allah je zaista čuo šta je tvoj narod tebi rekao. Ja sam melek zadužen za brda. Tvoj Gospodar me poslao tebi da mi izdaš naredbu, i ako hoćeš da strovalim na njih ova dva velika brda?’
Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem reče: ‘Ne, nego se nadam da će Allah izvaditi iz njihovih kičmi one koji će obožavati samo Allaha, i ništa Mu ne pridruživati u ibadetu.’ 1

Prenosi se od Ibn Mes'uda radijellahu 'anhuda je rekao: „Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem se zakunuo nekom zakletvom pa je neki čovjek rekao: ‘Ovim se ne želi Allahovo lice.'“ Ibn Mes'ud radijellahu 'anhuje spomenuo riječi ovog čovjeka upućene Allahovom Poslanikiu, pa kaže: „I promjeni se izraz lica Allahovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem, te on reče: ‘Allah se smilovao Musau, bio je uznemiravan sa većim od ovoga pa se strpio.'“ 2

Prenosi imam Muslim rahimehullahda su u bici na Uhudu bili polomljeni sjekutići Allahovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem, ozlijeđena njegova glava, pa je stao da uklanja krv sa glave rekavši: „Kako da uspije narod koji je ozlijedio svoga vjerovjesnika, i polomio njegove sjekutiće dok ih je on pozivao ka Allahu?!'“ Tada je objavljeno iz Kur'ana:

لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِ شَىْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَٰلِمُونَ ١٢٨

128 Od tebe ne zavisi da li će On pokajanje njihovo primiti ili će ih na muke staviti, jer oni su zaista nasilnici.

Alu-Imran, 128

Prenosi se od Habbaba radijellahu 'anhuda je rekao: „Požalili smo se Allahovom Poslaniku sallallahu 'alejhi ve sellem dok je on bio naslonjen svojim ogrtačem u hladu Ka'be, pa smo rekli: ‘Zar nećeš doviti Allahu za nas? Zar nećeš tražiti pobjedu za nas?’ On sjede zacrvenjenog lica ili boje i reče nam: ‘Zaista se dešavalo prije vas da uzmu nekog čovjeka pa mu iskopaju rupu u zemlji, a zatim se dođe sa testerom i stavi na njegovu glavu pa se raspolovi. I to ga ne bi odvratilo od njegove vjere. I bilo bi otkidano meso od kostiju i živaca željeznim češljevima, pa ga ni to ne bi odvratilo od vjere. Zaista će Allah upotpuniti ovu stvar dotle da će neki konjanik od vas ići od Sane’ do Hadremevta ne bojeći se nikoga osim Allaha, ali vi požurujete!'“. 3