Ovo je . dio od 45 u serijalu Svojstva Allahovog Poslanika

Muhammed ibnu-l-Džemil Zejnu

Skromnost Allahovog Poslanika prema dunjaluku.

Rekao je Allah Uzvišeni:

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِۦٓ أَزْوَٰجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ١٣١

131 I nikako ne gledaj dugo ljepote ovoga svijeta koje Mi kao užitak raznim sortama nevjernika pružamo, da ih time na kušnju stavimo, ta nagrada Gospodara tvoga je bolja i vječna.

Ta-Ha, 131

Došlo je u hadisu kojeg prenosi Omer ibnu-l-Hattab radijellahu 'anhu o tome da se Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem zakleo da neće prilaziti svojim ženama i da neće kod njih ulaziti mjesec dana, pa se od njih odvojio izvršavajući svoju zakletvu, zatim kada je kod njega došao Omer ibnu-l-Hattab radijellahu 'anhu u to vrijeme, našao je da 1kod njega sallallahu 'alejhi ve sellem  nije bilo osim nešto sakupljene hrane od lišća mimoze (kojom se štavi koža), okačena oprema i  sakupljenog ječma. On sallallahu 'alejhi ve sellem bijaše ležao na hasuri pletenoj od palminog lišća, od koje je ostao trag na njegovom boku. Omerove oči se ispuniše suzama, pa mu reče Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem: ‘Šta ti je?’ Odgovorio sam (tj.Omer): ‘O Allahov Poslaniče, ti si najodabraniji među Allahovim stvorenjima, dok su (perzijski) kisra i (bizantijski) car u uživanjima u  kojima jesu. Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem tada sjede zacrvenivši se u licu, i reče: ‘Zar u mene postoji sumnja, o sine Hattabov?’ Zatim doda: ‘Oni su ljudi kojima su ubrzano data njihova dobra na ovosvjetskom životu.'“ 2

U rivajetu kod imam Muslima rahimehullah  se nalazi da je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem  rekao: „Zar nisi zadovoljan da njima pripadne dunjaluk  a nama ahiret?’ Pa sam odgovorio: ‘Svakako, Allahov Poslaniče.’ On reče: ‘Pa zahvali Allahu.’

 

Prenosi se od ‘Alkame rahimehullah a on od Ibni Mes'uda radijellahu 'anhu  koji kaže: „Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem bijaše ležao na hasuri, pa se ta hasura ocrta na njegovoj koži. Počeo sam ga potirati govoreći: ‘I oca i majku bi za tebe dao, zašto nas nisi obavjestio pa da ti prostrijemo nešto što će te štititi od hasure kada na njoj spavaš?’ On reče: ‘Šta mi znači dunjaluk?! Ja sam na dunjaluku poput jahača koji se zakloni pod hlad  drveta a zatim ga napusti i ode.'“ 3

Rekao je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem: „Kada bi imao zlata koliki je Uhud, ne bi bio radostan da mi prođu tri noći a da i dalje imam od toga nešto, osim ono što pohranim za vraćanje vlastitog duga.“ 4

Prenosi se od ‘Amr ibnu-l-Harisa radijellahu 'anhu da je rekao: „Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem  nije ostavio nakon svoje smrti ni dinar ni dirhem, ni roba ni robinju, niti nešto drugo, ništa sem svoje bijele mazge koju bijaše jahao i svog oružja, te određenu zemlju koju je odredio kao sadaku za putnika-namjernika.“  5