Članci u ovom serijalu

 • Doista su narodi samo ahlak koji ostaje
 • Porijeklo i rođenje Allahovog Poslanika
 • Allahov Poslanik, kao da ga vidiš
 • Mubarek Poslanik
 • Kako je starica iz pustinje opisala Allahovog Poslanika
 • Neke od odlika i vrijednosti Allahovog Poslanika
 • Pečat vjerovjesništva na tijelu Allahovog Poslanika
 • Ljepota Vjerovjesnikovog mirisa
 • Šta je Allahov Poslanik uobičavao pred spavanje
 • Poslanikovo učenje Kur'ana
 • Ibadet Allahovog Poslanika
 • Post Allahovog Poslanika
 • Govor Allahovog Poslanika
 • Skromnost Allahovog Poslanika
 • Bio je najbolje stvorenje, Allahov Poslanik, a zadesila bi ga glad
 • Svakodnevni život Allahovog Poslanika
 • U kojim prilikama bi zaplakao Allahov Poslanik
 • Šejtan se ne može prikazati u liku Allahovog Poslanika
 • Svakom vjerovjesniku se pokaže njegovo mjesto u Džennetu prije njegove smrti
 • Allahov Poslanik je bio optimističan a ne zlosutan
 • Nikada se nije svetio radi sebe
 • Najdraži Poslaniku je musliman lijepog ahlaka
 • Vjernici su lahki i mehki
 • O Allahu, uljepšaj moj ahlak
 • Oprost prilikom rasprave
 • Budite međusobno ponizni
 • Primjeri Poslanikove poniznosti
 • Ružan kraj čeka oholnike
 • Strpljivost i blagost Allahovog Poslanika
 • Liječenje srdžbe
 • Samilost Allahovog Poslanika
 • Milost Allahovog Poslanika prema životinjama
 • O pravednosti Allahovog Poslanika
 • Allah nas je napojio
 • Strpljivost Allahovog Poslanika
 • Blagost Allahovog Poslanika
 • O blagosti
 • Hrabrost Allahovog Poslanika
 • Plemenitost Allahovog Poslanika
 • Stid Allahovog Poslanika
 • Iz edeba Allahovog Poslanika
 • Iz upute Allahovog Poslanika [sal]
 • Šala Allahovog Poslanika
 • Poezija koju je citirao Allahov Poslanik
 • Nekoliko hvalospjeva Allahovom Poslaniku
 • Muhammed ibnu-l-Džemil Zejnu

  Ljepota mirisa Vjerovjesnika sallallahu 'alejhi ve sellem

  Prenosi  se od Enesa radijellahu 'anhu  da je rekao: „Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem je bio najsjajnije boje, a njegov znoj kao da je biser. Kada bi hodao, jednako bi koračao. Nisam dodirnuo brokatu 1niti svilu a da je bila mekanija od šake Allahovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem, niti sam pomirisao misk, niti amber a da je ugodniji od mirisa Vjerovjesnika sallallahu 'alejhi ve sellem 2

  Od Enesa radijellahu 'anhu se takođe prenosi da je kazao: „Vjerovjesnik sallallahu 'alejhi ve sellem je ušao kod nas, pa je zaspao i oznojio se. Potom dođe moja majka sa staklenkom i stade da sakuplja u nju znoj. Vjerovjesnik sallallahu 'alejhi ve sellem se probudi i reče: ‘O Ummu Sulejm, šta to činiš?’ Ona reče: ‘Ovo je tvoj znoj, pravimo od njega miris za nas, to je najugodniji miris.“ 3

   

  „Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem bi se prepoznavao po mirisu kada priđe.“ 4

   

  „Vjerovjesnik sallallahu 'alejhi ve sellem je uobičavao da ne odbija miris.“ 5

  Navigacija serijalom<< Pečat vjerovjesništva na tijelu Allahovog PoslanikaŠta je Allahov Poslanik uobičavao pred spavanje >>

  Možda vam se sviđa

  Komentari

  Komentari su zatvoreni.