Ovo je . dio od 45 u serijalu Svojstva Allahovog Poslanika

Muhammed ibnu-l-Džemil Zejnu

Ljepota mirisa Vjerovjesnika sallallahu 'alejhi ve sellem

Prenosi  se od Enesa radijellahu 'anhu  da je rekao: „Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem je bio najsjajnije boje, a njegov znoj kao da je biser. Kada bi hodao, jednako bi koračao. Nisam dodirnuo brokatu 1niti svilu a da je bila mekanija od šake Allahovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem, niti sam pomirisao misk, niti amber a da je ugodniji od mirisa Vjerovjesnika sallallahu 'alejhi ve sellem 2

Od Enesa radijellahu 'anhu se takođe prenosi da je kazao: „Vjerovjesnik sallallahu 'alejhi ve sellem je ušao kod nas, pa je zaspao i oznojio se. Potom dođe moja majka sa staklenkom i stade da sakuplja u nju znoj. Vjerovjesnik sallallahu 'alejhi ve sellem se probudi i reče: ‘O Ummu Sulejm, šta to činiš?’ Ona reče: ‘Ovo je tvoj znoj, pravimo od njega miris za nas, to je najugodniji miris.“ 3

 

„Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem bi se prepoznavao po mirisu kada priđe.“ 4

 

„Vjerovjesnik sallallahu 'alejhi ve sellem je uobičavao da ne odbija miris.“ 5