SiraHadis

Ljepota Vjerovjesnikovog mirisa

Ovo je 8. dio od 45 u serijalu Svojstva Allahovog Poslanika

Muhammed ibnu-l-Džemil Zejnu

Ljepota mirisa Vjerovjesnika sallallahu 'alejhi ve sellem

Prenosi  se od Enesa radijellahu 'anhu  da je rekao: „Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem je bio najsjajnije boje, a njegov znoj kao da je biser. Kada bi hodao, jednako bi koračao. Nisam dodirnuo brokatu 11niti svilu a da je bila mekanija od šake Allahovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem, niti sam pomirisao misk, niti amber a da je ugodniji od mirisa Vjerovjesnika sallallahu 'alejhi ve sellem 12

Od Enesa radijellahu 'anhu se takođe prenosi da je kazao: „Vjerovjesnik sallallahu 'alejhi ve sellem je ušao kod nas, pa je zaspao i oznojio se. Potom dođe moja majka sa staklenkom i stade da sakuplja u nju znoj. Vjerovjesnik sallallahu 'alejhi ve sellem se probudi i reče: ‘O Ummu Sulejm, šta to činiš?’ Ona reče: ‘Ovo je tvoj znoj, pravimo od njega miris za nas, to je najugodniji miris.“ 13

 

„Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem bi se prepoznavao po mirisu kada priđe.“ 14

 

„Vjerovjesnik sallallahu 'alejhi ve sellem je uobičavao da ne odbija miris.“ 15

<< Pečat vjerovjesništva na tijelu Allahovog Poslanika Šta je Allahov Poslanik uobičavao pred spavanje >>