Ovo je . dio od 45 u serijalu Svojstva Allahovog Poslanika

Samilost Allahovog Poslanika

Kaže Uzvišeni:

وَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَٰلَمِينَ ١٠٧

107 a tebe smo samo kao milost svjetovima poslali.

El-Enbija', 107

Rekao je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem: „Poslan sam sa milošću.“1
I rekao je: „Zaista sam ja milost i uputa.“ 2

Takođe je rekao sallallahu 'alejhi ve sellem: „Allah se neće smilovati onome ko se ne smiluje ljudima.“3

I rekao je sallallahu 'alejhi ve sellem: „Milost neće biti otrgnuta osim od nesretnika.“4

„Milostivi – neka je hvaljen i uzvišen – će se smilovati onima koji su milosni: smilujte se onima na Zemlji, smilovaće vam se Onaj na nebu. 5

Prenosi se od Ebu Hurejre radijellahu 'anhu da je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem poljubio Hasana sina Alijinog, a kod njega je bio El-Akre'a ibn Habis Et-Temimi. Zatim El-Akre'a reče: ‘Ja imam desetero djece, nisam nijednog od njih poljubio.’ Allahov Poslanik ga odmah pogleda, a zatim reče: ‘Ko nije milostiv neće mu biti ukazana milost.’6

Prenosi se od ‘Aiše radijellahu 'anhada je rekla: „Došao je neki beduin Allahovom Poslaniku pa je rekao: ‘Vi zaista ljubite svoju djecu, a mi ih ne ljubimo.’ Tada Allahov Poslanik reče: ‘ ja nisam kriv što je Allah iščupao milost iz tvog srca.“ 7

„Allahov Poslanik je bio milostiv; niko mu ne bi došao osim da bi mu obećao i izvršio obećanje ako bi to bilo pri njemu.“ 8

Prenosi se od Enesa ibn Malika radijellahu 'anhuda je rekao: „Nisam vidio nikoga da je bio milostiviji prema svojoj porodici od Allahovog Poslanika.“ 9