O Allahu, uljepšaj moj ahlak

Članci u serijalu:

Muhammed ibnu-l-Džemil Zejnu

Poslanikove sallallahu 'alejhi ve sellemdove u vezi ahlaka

“O Allahu, uputi me na najljepša djela i uljepšaj moj ahlak, ne upućuje na najljepše niko do Ti, i sačuvaj me zlih djela i ružnog ahlaka, ne čuva od ružnog niko do Ti.” 1

“Allahu moj, Tebi se utičem od zla u ponašanju, djelu, strastima i bolesti.” 2
“O Allahu, poveži između naših srca i popravi stanje među nama.” 3

“O Allahu, zaista sam ja samo čovjek, pa kojeg god muslimana ružno oslovim ili prokunem učini to njemu čišćenjem (od grijeha) i nagradom.” 4
“O Allahu, ko preuzme nešto od stvari mog ummeta pa mu oteža, otežaj i Ti njemu, a ko preuzme neku stvar mog ummeta pa mu bude blag, budi i Ti blag prema njemu.” 5

“O Allahu, ja se Tebi utičem od znanja koje ne koristi.” 6
“O Allahu, kao što si uljepšao moj lik, uljepšaj tako i moj ahlak.” 7

Navigacija serijalom<< Vjernici su lahki i mehkiOprost prilikom rasprave >>

  1. Hadis bilježi imamEn-Nesai, a vjerodostojnim ga ocjenjuje šejh Arnaut u Džami’u-l-usul.

  2. Hadis bilježi imam Et-Tirmizi; Albani ga ocjenjuje vjerodostojnim.

  3. Hadis bilježi imam Buharija.

  4. Hadis bilježi imam Muslim.

  5. Hadis bilježi imam Muslim.

  6. Hadis bilježi imam Muslim.

  7. Hadis bilježi imamAhmed; vjerodostojnim ga ocjenjuje Albani u Miškatu-l-mesabih, br.5099.