Ovo je . dio od 45 u serijalu Svojstva Allahovog Poslanika

Muhammed ibnu-l-Džemil Zejnu

Rekao je Uzvišeni:

خُذِ ٱلْعَفْوَ وَأْمُرْ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَٰهِلِينَ ١٩٩

199 Ti sa svakim – lijepo! I traži da se čine dobra djela, a neznalica se kloni!

El-A'raf, 199

Od Enesa ibn Malika radijellahu ‘anhu da je rekao:
“Išao sam sa Allahovim Poslanikom sallallahu ‘alejhi ve selleme, a na njemu je bio nedžranski ogrtač, grubih obruba, pa ga je pristigao jedan beduin i grubo ga povuče za odjeću. Pogledao sam u Vjerovjesnikovu sallallahu 'alejhi ve sellem stranu vrata, i vidjeh ožiljak koji je napravila obruba ogrtača od žestine tog trzaja. Beduin zatim reče: ‘ O Muhammede, naredi da mi se dadne od Allahovog imetka koji posjeduješ!’ Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem se okrenu prema njemu, zatim se osmijehnu te naredi da mu se dadne.” 1

Prenosi se od Ibn ‘Abbasa radijellahu 'anhuma da je Vjerovjesnik sallallahu 'alejhi ve sellem rekao El-Ešedžu Abdulkajsu radijellahu 'anhu : „Zaista pri tebi imaju dvije osobine koje Allah voli: strpljivost sa blagošću i smirenost?’ 2

Prenosi se od Džabira radijellahu 'anhu da „Vjerovjesnik sallallahu 'alejhi ve sellem je sišao ispod nekog drveta (s mnogo lišća) i okačio na njega svoju sablju.“ Kaže Džabir radijellahu 'anhu : „Malo smo zaspali, a onda nas je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem iznenada pozvao i došli smo kod njega – kad kod njega sjedi neki beduin. Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem reče: ‘Dok sam spavao ovaj je hitro izvukao moju sablju, i kad sam se probudio držao ju je isukanu u svojoj ruci, te mi reče: ‘Ko će te zaštiti od mene?’ Rekoh: ‘Allah.’ Evo to je taj što sjedi. Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem ga nije kaznio.“ 3