Ovo je . dio od 45 u serijalu Svojstva Allahovog Poslanika

Prenosi se od Suhejl ibn El-Hanzalijjeh radijellahu 'anhu „da je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem prošao pored neke deve čija se leđa bijahu spojila sa stomakom (od gladi), pa je rekao: ‘Bojte se Allaha u pogledu ove životinje koja ne govori, jašite je ispravno, i hranite se njome ispravno.'“ 1

Prenosi se od Abdullaha ibn Mes'uda radijellahu 'anhu da je rekao: “Bili smo na putu sa Allahovim Poslanikom sallallahu 'alejhi ve sellem , pa se on hitro udalji radi neke potrebe, a mi ugledasmo malehnu crvenu pticu sa dva mladunčeta. Uzesmo njezina dva ptičića, pa ona dođe i poče lepršati svojim krilima. Onda dođe Vjerovjesnik sallallahu 'alejhi ve sellem i reče: ‘Ko je zadao bol ovoj ptici njezinim mladunčetom? Vratite joj njezini mladunče'”2

Takođe se prenosi da je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem vidio mravinjak koji su neki ashabi zapalili, pa je rekao: ‘Ko je ovo zapalio?’ Rekosmo: ‘Mi.’ Reče: ‘Ne treba da kažnjava vatrom osim Gospodar vatre.’3

Prenosi se da bi Vjerovjesnik sallallahu 'alejhi ve sellem primaknuo mački posudu, pa bi ona pila a zatim bi se Vjerovjesnik sallallahu 'alejhi ve sellem abdestio sa ostatkom te vode.4

Rekao je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem : “Allah je propisao dobročinstvo u svemu, pa kada ubijate učinite to na najljepši način, i kada koljete, izvršite to na najljepši način. Neka jedan od vas naoštri svoju oštricu, i neka opusti životinju koju kolje.”5

Prenosi se od Ibn ‘Abbasa radijellahu 'anhuma “da je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem prošao pored čovjeka koji je stavio svoju nogu na vrat ovce, pa tako oštri nož, a ona ga prati pogledom. Pa mu reče Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem : ‘Je li to hoćeš da je usmrtiš dva puta?! Trebao si naoštriti nož prije nego si je polegao?'”6

I rekao je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem : “Neka je žena kažnjena zbog mačke koju je zatvorila sve dok nije umrla, pa je ušla zbog nje u vatru; nije je hranila niti pojila kad ju je zatvorila, niti je pustila da jede insekte sa zemlje.” 7