Ovo je . dio od 45 u serijalu Svojstva Allahovog Poslanika

Muhammed ibnu-l-Džemil Zejnu

 

Svojstva Allahovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem

 

„Njegov ahlak je bio Kur'an“ 1

Zaista sva hvala pripada Allahu, Njega hvalimo i od Njega tražimo pomoć i oprosta za grijehe. Allahu se utječemo od zla naših duša i naših ružnih djela. Koga Allah uputi nema onoga ko će ga u zabludu odvesti, a koga Allah u zabludu odvede, nema onoga ko će ga na uputu izvesti. I svjedočim da nema boga osim Allaha, Jedinog koji nema sudruga, i svjedočim da  je Muhammed Njegov rob i Njegov Poslanik.

A zatim

Želim da svojoj cijenjenoj braći, čitaocima, predočim „plodove iz osobina Muhammeda, vjerovjesničkog ahlaka i islamskog morala“, kako bi ih imali na uvid, i da bi se povodili za ovim plemenitim Poslanikom sallallahu 'alejhi ve sellem  u njegovom ahlaku, bontonu, skromnosti, blagosti, hrabrosti, plemenitosti i njegovom ispovjedanju jednoće Svome Gospodaru, a naročito u vremenu kada smo u potrebi za širenjem vjerovanja u Allahovu jednoću i  poslaničkog morala s kojim su muslimani nadjačali druge i proširili islam.

Zaista, kako je lijep govor pjesnika koji reče:

و انما الامم الاخلاق ما بقيت

فان هم ذهبت اخلاقهم ذهبوا

„Doista su narodi samo ahlak koji traje

Pa ako njihov ahlak ode i oni su otišli“ 2

Allaha molim da ovom knjigom okoristi muslimane i učini je od iskrenih djela kojima se traži Njegovo plemenito lice.