Ovo je . dio od 45 u serijalu Svojstva Allahovog Poslanika

Muhammed ibnu-l-Džemil Zejnu

Rekao je Uzvišeni:

وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٢١٥

215 i budi ljubazan prema vjernicima koji te slijede!

Eš-Šu'ara', 215

Prenosi se od Enesa ibn Malika radijellahu 'anhuda je rekao: “Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem je bio čovjek najljepšeg ahlaka, a ja sam imao brata tek odbijenog od dojenja koji se zvao Ebu Umejr. On je imao bolesnog vrapčića koji se zvaše Nugejr, pa je Allahov poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem obveseljavao malo dijete i govorio: „O Ebu Umejr, šta radi Nugejr?“ 1

Prenosi se od Esved ibn Jezida En-Neha'ija rahimehullah da je rekao: “Upitao sam ‘Aišu radijellahu 'anha o tome šta je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem činio u kući, pa je odgovorila: ‘Bio bi na usluzi svojoj porodici, a kada bi došlo vrijeme namaza, abdestio bi se i izašao na namaz.'” 2

Od Enesa ibn Malika radijellahu 'anhu: “Djevojčica bi uzela za ruku Allahovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem pa se uputila s njime kuda bi htjela.” 3

Od Enesa ibn Malika radijellahu 'anhu takođe: “Nije bilo osobe voljenije njima od Allahovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem, a kada bi ga vidili ne bi ustajali pred njim jer su znali da to prezire.” 4

Rekao je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem : “Ne uzdižite me kao što su kršćani uzdizali Isaa, sina Merjemina. Doista sam ja samo rob, pa recite: Allahov rob i Njegov poslanik.” 5

“On sallallahu 'alejhi ve sellem bi obilazio Ensarije, nazivao selam njihovoj djeci i potirao ih po glavi.” 6

“Ne bi se od njega sallallahu 'alejhi ve sellem nešto tražilo osim da bi to dao, ili zašutio.” 7

“Odlazio bi sallallahu 'alejhi ve sellem kod potlačenih muslimana, posjećivao ih, obilazio njihove bolesnike i prisustvovao njihovim dženazama.” 8

“Zaostao bi sallallahu 'alejhi ve sellem u hodu, pa polahko pogurao slabašnog, posadio da jaše i uputio dovu za njega.“ 9

“Mnogo bi sallallahu 'alejhi ve sellem činio zikr, malo praznog govora, oduljivao namaz, skraćivao hutbu. Nije prezirao niti se oholio da pođe sa udovicom, siromahom i robom kako bi ispunio njihovu potrebu.” 10

“Sjedio bi sallallahu 'alejhi ve sellem na zemlji i jeo bi na zemlji, stisnuo bi nogama ovcu muzući je, odazivao se na poziv roba na ječ meni hljeb.”11

“Ljudi ne bi bivali od njega sallallahu 'alejhi ve sellem udaljeni niti od njega odbijeni” 12

“Ne bi sallallahu 'alejhi ve sellem odbijao miris.” 13

“Igrao bi se sallallahu 'alejhi ve sellem sa Zejneb, kćerkom Ummu Seleme radijellahu 'anhuma, i govorio: ‘O Zuvejneb, o Zuvejneb’14 po nekoliko puta.” 15

Prenosi se od Džabira radijellahu 'anhu da je rekao: “Došli su mi Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem i Ebu Bekr radijellahu 'anhu hodajući.” 16

Prenosi se od Enesa ibn Malika radijellahu 'anhu da je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem prošao pored neke djece koja su se igrala pa ih je poselamio.” 17

Prenosi se od ‘Aiše radijellahu 'anha da je rekla: „Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem bi šilom krpio svoje papuče, šio svoju odjeću, radio u svojoj kući ono što neko od vas radi u svojoj kući. Bio je čovjek poput drugih ljudi: čistio svoju odjeću, muzao svoju ovcu i služio samog sebe.“ 18

Prenosi se od Enesa radijellahu 'anhu da je rekao: „Služio sam Allahovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem a imao sam osam godina. Nije me nikada ukorio za nešto što bi se pokvarilo, a kada bi me ukorio neko iz njegove porodice, rekao bi sallallahu 'alejhi ve sellem : ‘Pustite ga, zaista je bilo ono što je suđeno.'“ 19