Ovo je . dio od 45 u serijalu Svojstva Allahovog Poslanika

Pečat vjerovjesništva na tijelu Allahovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem

 

Prenosi se od Džabira ibn Semureh radijellahu 'anhu da je rekao: „Vidio sam pečat između plećki Allahovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem – crveni biljeg poput golubovog jajeta, sliči njegovom tijelu.”1  2

Od Abdullaha ibn Serdžisa radijellahu 'anhu se prenosi da je rekao: „Vidio sam Vjerovjesnika sallallahu 'alejhi ve sellem , ulazio sam kod njega, jeo sam od njegove hrane i pio od njegovog pića, i vidio sam pečat vjerovjesništva na hrskavici njegove lijeve plećke sallallahu 'alejhi ve sellem , kao da je skup crnih mladeža koji, kao da su grudna bradavica.” 3

 

Od Dža'd ibn Abdurrahman se prenosi da je rekao: „Čuo sam Es-Saiba ibn Jezida radijellahu 'anhu da kaže: “Moja tetka je otišla sa mnom do  Allahovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem i rekla: ‘O Allahov Poslaniče, sin moje sestre osjeća bol.’ On potom potra moju glavu, zamoli za mene bereket i abdesti se. Popio sam nešto vode kojom je abdestio i stao iza njegovih leđa, pa vidjeh pečat između njegovih sallallahu 'alejhi ve sellem plećki – kao da je jaje jarebice.”  4