Pečat vjerovjesništva na tijelu Allahovog Poslanika

Članci u serijalu:

Pečat vjerovjesništva na tijelu Allahovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem

 

Prenosi se od Džabira ibn Semureh radijellahu 'anhu da je rekao: „Vidio sam pečat između plećki Allahovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem – crveni biljeg poput golubovog jajeta, sliči njegovom tijelu.”1  2

Od Abdullaha ibn Serdžisa radijellahu 'anhu se prenosi da je rekao: „Vidio sam Vjerovjesnika sallallahu 'alejhi ve sellem , ulazio sam kod njega, jeo sam od njegove hrane i pio od njegovog pića, i vidio sam pečat vjerovjesništva na hrskavici njegove lijeve plećke sallallahu 'alejhi ve sellem , kao da je skup crnih mladeža koji, kao da su grudna bradavica.” 3

 

Od Dža'd ibn Abdurrahman se prenosi da je rekao: „Čuo sam Es-Saiba ibn Jezida radijellahu 'anhu da kaže: “Moja tetka je otišla sa mnom do  Allahovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem i rekla: ‘O Allahov Poslaniče, sin moje sestre osjeća bol.’ On potom potra moju glavu, zamoli za mene bereket i abdesti se. Popio sam nešto vode kojom je abdestio i stao iza njegovih leđa, pa vidjeh pečat između njegovih sallallahu 'alejhi ve sellem plećki – kao da je jaje jarebice.”  4

 

Navigacija serijalom<< Neke od odlika i vrijednosti Allahovog PoslanikaLjepota Vjerovjesnikovog mirisa >>

  1.  tj. boji tijela.

  2. Hadis bilježi imam Muslim. Op. Prev. Kod autora u citiranom hadisu stoji izraz„crveni biljeg“ koji se ne nalazi u Sahihu Muslima pod brojem: 2344.  

  3. Hadis bilježi imam Muslim. Op.prev. Hadis je ovako citiran kod autora. U Muslimovom Sahihu (br. 2346) stoji: ‘na njemu su mladeži poput grudne bradavice’.

  4. Hadis bilježi imam Et-Tirmizi: 3643 i ocjenjuje vjerodostojnim. Op prev. Kod autora stoji da je hadis zabilježen kod imama Buharije i Muslima.