Ovo je . dio od 45 u serijalu Svojstva Allahovog Poslanika

Muhammed ibnu-l-Džemil Zejnu

Hadisi o poniznosti

Rekao je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem: “Zaista mi je Allah objavio: budite medjusobno ponizni, dotle da se niko ne diči nad drugim, niti da neko čini nasilje nad drugim.” 1

Rekao je sallallahu 'alejhi ve sellem: “Neće sadaka umanjiti od imetka, Allah neće nekom robu zbog oprosta povećati ništa do ponos, i neće se niko poniziti radi Allaha osim da će ga Allah uzdići.” 2

Rekao je sallallahu 'alejhi ve sellem: “Kada bi bio pozvan na cjevanicu ili lakat – odazvao bi se, a kada bi mi bio poklonjen lakat ili cjevanica – primio bi.” 3

Prenosi se od Enesa radijellahu 'anhu da je rekao: “Kamila Allahovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem je bila takva da se ne mogaše preteći, ili gotovo da se ne mogaše preteći. Potom dođe neki beduin na svojoj jahaćoj devi i preteče je. To teško podnesoše muslimani, toliko da je to uočio Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem, te reče:
‘Allahovo je pravo da se ništa ne uzdigne na dunjaluku osim da to Allah spusti.'” 4