Ovo je . dio od 45 u serijalu Svojstva Allahovog Poslanika

Muhammed ibnu-l-Džemil Zejnu

 1. Rekao je Uzvišeni:

  وَوَجَدَكَ عَآئِلًا فَأَغْنَىٰ ٨

  8 i siromah si bio, pa te je imućnim učinio?

  Ed-Duha, 8

Tj. bio si siromah koji izdržava porodicu pa te Allah učinio neovisnim od drugih.  1

 

 1. Prenosi se od ‘Aiše radijellahu 'anha da je rekla: „Mi, porodica Muhammedova, ne bi zapalili vatru a prošao bi cijeli mjesec, jeli bi samo hurme i vodu, osim što je oko nas bilo stanovnika kuća od Ensarija koji su slali Allahovom Poslaniku sallallahu 'alejhi ve sellem mlijeko deve i mlijeko ovaca. On sallallahu 'alejhi ve sellem  bi pio i napojio bi nas tim mlijekom. 2

 

 1. Prenosi se od Enesa radijellahu 'anhu da je rekao: „Ne znam da je Allahov Poslanik svojim okom ikada vidio mehku lepinu, niti pečenu ovčetinu3

 

 1. Rekao je Omer ibnu-l-Hattab radijellahu 'anhu: „Zaista sam vidio Allahovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem da se savija od gladi, nije nalazio ni loših hurmi da njima napuni svoj stomak.“ 4

 

 1. Prenosi se od Enesa radijellahu 'anhu „da je išao do Allahovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem sa ječmenim hljebom i rastopljenim lojem5. Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem je ostavio u zalog svoj štit kod jednog jevreja uzevši zauzvrat svojoj porodici ječam. Zaista sam ga čuo da je jednog dana rekao : ‘Ni sa'a hurmi niti sa'a brašna ne zanoći u Muhammedovoj porodici.’ “ 6

 

 1. „Nekoliko noći uzastopno proveo bi sallallahu 'alejhi ve sellem savijen (od gladi), on i njegova porodica, i ne bi nalazili ništa za večeru, a većina njihova hljeba bila je od ječma.“ 7

 

 1. Prenosi se od ‘Aiše radijellahu 'anha da je rekla: „Porodica Muhammeda se nije zasitila pšeničnim hljebom tri dana uzastopno otkako je pristigla u Medinu, pa sve dok Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem nije otišao svojim putem (tj.preselio).“ 8

 

 1. Rekao je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem: „O Allahu, učini da je opskrba Muhammedove porodice hrana (tj. ono čime se odagnava glad).“ 9