Ovo je . dio od 45 u serijalu Svojstva Allahovog Poslanika
Muhammed ibnu-l-Džemil Zejnu:
Mubarek Poslanik

Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem, Ebu Bekr radijellahu 'anhu, njegov oslobođeni rob i vodič izlaze iz Mekke, i na svom putu ka Medini prolaze pored šatora starice koja se zvala Ummu Ma'bed. Ona je sjedila blizu svog šatora, hranila i pojila ovce. Oni je upitaše za meso i datule – da kupe od nje. Međutim, ne nađoše kod nje ništa od toga. Zatim ugleda Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem neku ovcu pokraj šatora, a već su bili istrošili svoje zalihe i ogladnili.

Allahov Posanik sallallahu 'alejhi ve sellem reče: ‘Kakva je ovo ovca, o Ummu Ma'bed?’

Ona odgovori: ‘Ovca što ju je slabost zaustavila da nije u stadu.’

Reče Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem : ‘Ima li kod sebe mlijeka?’

Ummu Ma'bed reče: ‘Ona je mnogo slabija od toga da ima mlijeka.’

Upita Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem : ‘Dopuštaš li mi da je pomuzem?’

Starica odgovori: ‘I zarad oca moga i majke moje. Ako vidiš pri njoj mlijeka, pomuzi je.’

Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem dozva ovcu pa potra svojom rukom njezino vime, spomenu Allahovo ime – uzvišena je hvala na Njega – i uputi dovu za Ummu Ma'bed i njezino stado. I nastavi tako sve dok ovca ne raširi svoje noge pa mlijeko obilno poteče. Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem zatraži veliku posudu i pomuze u nju sve dok se posuda ne napuni. Zatim napoji ovu ženu dotle da se zasitila, i napoji svoje saputnike dok se ne zasitiše, a zatim napi se on sallallahu 'alejhi ve sellem  posljednji. Zatim po drugi puta pomuze ovcu, toliko da se ispuni posuda pa je ostavi kod ove žene, otpozdravi je, a zatim nastaviše put.

Malo nakon toga, dođe muž ove žene vodeći sa sobom mlade mršave koze koje su se teturale od slabosti, i onda ugleda kod Ummu Ma'bed mlijeko!

On, sav začuđen, reče: ‘Otkud ti ovo mlijeko, o Ummu Ma'bed, a ovce nisu pasle niti su noseće, a niti ima mlijeka u kući?!’

Ummu Ma'bed odgovori: ‘Ne, tako mi Allaha, nego je prošao pored nas neki mubarek čovjek – on je takav i takav.

Njen muž reče: ‘Opiši mi ga, o Ummu Ma'bed?’