Šejtan se ne može prikazati u liku Allahovog Poslanika

Članci u serijalu:

Sanjanje Allahovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem

Muhammed ibnu-l-Džemil Zejnu

 

Rekao je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem: „Ko me vidi u snu sigurno je mene vidio, zaista se šejtan ne prikazuje u mom liku.“ 1

Takođe je rekao sallallahu 'alejhi ve sellem: „Ko me vidi zaista je vidio istinu, jer doista se šejtan ne može odjenuti u mene.“2

I rekao je sallallahu 'alejhi ve sellem: „Ko me vidi u snu vidjeće me u javi. Šejtan se ne prikazuje preko mene.“ 3

Koristi iz hadisa su sljedeće:

 • Da je viđenje Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem (u snu) moguće, i to na način kako su navedene njegove osobine od dužine, boje, izgleda, brade i ostalog;
 • Spomenuo je El-Menavi rahimehullah u tefsiru ovih hadisa da je istinit san kada se vidi Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem u njegovom liku kako je to prenešeno u vjerodostojnim predajama, a ako ga vidi u drugačijem izgledu, kao da je visok, ili nizak, ili jako smeđe boje – onda dotični nije vidio (u snu) njega sallallahu 'alejhi ve sellem;
 • El-Menavi rahimehullah je spomenuo i značenje Poslanikovih sallallahu 'alejhi ve sellem riječi u hadisu ‘…vidjeće me u javi’ – da je to poseban san koji svjedoči blizinu Poslaniku sallallahu 'alejhi ve sellem i njegov šefa'at na Sudnjem danu;
 • Neke sufije tvrde da su vidili Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem na dunjaluku u javi, i to dokazuju (gore citiranim) trećim hadisom. Na njihove tvrdnje uzvratio je Ibn Hadžer rahimehullah kazavši: ‘Iz ove tvrdnje proizilazi da su ti ljudi ashabi4, i da generacija ashaba postoji do Sudnjeg dana.’ Ovo ne zagovara nijedan musliman.
 • Čitao sam5  u nekim sufijskim knjigama6   sljedeći govor: „Rekao mi je Ebu-l-Mevahib Eš-Šazili: ‘Rekao mi je Allahov Poslanik …pa do kraja izmišljenog hadisa’ ,  pa sam upitao pisca knjige da li je ovaj čovjek ashab? On je odgovorio: ‘Ne, između njega i Ebu-l-Hasana Eš-Šazilija je pet šejhova, ali on je sigurno vidio Allahovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem u javi.’ Odgovorio sam mu: ‘Ashabi radijellahu anhum  nisu vidili u javi Allahovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem  nakon njegove smrti.’ Ovaj (autor knjige) se nije zadovoljio (s rečenim).“  Onda rekoh u sebi: ‘Ovo je od laži na Allahovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem, a on sallallahu 'alejhi ve sellem  je upozorio na to svojim govorom: „Ko na mene namjerno slaže neka sebi pripremi mjesto u vatri.“ 7
 • Upitan je šejhu-l-islam Zekerija El-Ensari rahimehullah o čovjeku koji tvrdi da je vidio Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem kako mu nešto naređuje, pa na osnovu toga ovaj čovjek kaže: to i to je pokuđeno, ili haram je. Rekao je: „Ulema je jasno u knjigama naznačila da se propisi ne uzimaju iz snova.“
 • Najjači odgovor svakome ko tvrdi da je u javi vidio Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem nakon njegove smrti jeste govor Uzvišenog (u prijevodu): „…pred njima će prepreka biti sve do dana kada će oživljeni biti“(23:100) 8
Navigacija serijalom<< U kojim prilikama bi zaplakao Allahov PoslanikSvakom vjerovjesniku se pokaže njegovo mjesto u Džennetu prije njegove smrti >>

 1. Hadis bilježi imam Buharija.

 2. Hadis bilježe imami Buharija i  Muslim.

 3. Hadis bilježe imami Buharija i Muslim.

 4. op.prev. Ashab je onaj ko je vidio Allahovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem , u njega povjerovao i na tome umro. Ovo je okosnica definicije ashaba kako ju je spomenuo Ibn Hadžer rahimehullah .  

 5. tj. Šejh Muhammed ibnu-l-Džemil Zejnu .

 6. op.prev. Šejh Zejnu je bio sljedbenik sufijskog naučavanja islama a zatim se prihvatio puta selefa.

 7. Buharija i Muslim. Hadis je mutevatir .

 8. op.prev. Nakon smrti postoji berzah-prepreka sve do dana oživjenja. Izraz berzah podrazumjeva da ta prepreka ne dopušta ni povratak na ovaj dunjalučki život, kao što se razumije iz cjelovitog ajeta i prethodećeg:

  حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ
  ٩٩
  لَعَلِّىٓ أَعْمَلُ صَٰلِحًا فِيمَا تَرَكْتُ ۚ كَلَّآ ۚ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَآئِلُهَا ۖ وَمِن وَرَآئِهِم بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ
  ١٠٠

  99
  Kad nekome od njih smrt dođe, on uzvikne: "Gospodaru moj, povrati me
  100
  da uradim kakvo dobro u onome što sam ostavio!" – Nikada! To su riječi koje će on uzalud govoriti – pred njima će prepreka biti sve do dana kada će oživljeni biti.

  Al-Mu'minun, 99
  - 100