Ovo je . dio od 45 u serijalu Svojstva Allahovog Poslanika

Sanjanje Allahovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem

Muhammed ibnu-l-Džemil Zejnu

 

Rekao je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem: „Ko me vidi u snu sigurno je mene vidio, zaista se šejtan ne prikazuje u mom liku.“ 1

Takođe je rekao sallallahu 'alejhi ve sellem: „Ko me vidi zaista je vidio istinu, jer doista se šejtan ne može odjenuti u mene.“2

I rekao je sallallahu 'alejhi ve sellem: „Ko me vidi u snu vidjeće me u javi. Šejtan se ne prikazuje preko mene.“ 3

Koristi iz hadisa su sljedeće:

  • Da je viđenje Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem (u snu) moguće, i to na način kako su navedene njegove osobine od dužine, boje, izgleda, brade i ostalog;
  • Spomenuo je El-Menavi rahimehullah u tefsiru ovih hadisa da je istinit san kada se vidi Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem u njegovom liku kako je to prenešeno u vjerodostojnim predajama, a ako ga vidi u drugačijem izgledu, kao da je visok, ili nizak, ili jako smeđe boje – onda dotični nije vidio (u snu) njega sallallahu 'alejhi ve sellem;
  • El-Menavi rahimehullah je spomenuo i značenje Poslanikovih sallallahu 'alejhi ve sellem riječi u hadisu ‘…vidjeće me u javi’ – da je to poseban san koji svjedoči blizinu Poslaniku sallallahu 'alejhi ve sellem i njegov šefa'at na Sudnjem danu;
  • Neke sufije tvrde da su vidili Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem na dunjaluku u javi, i to dokazuju (gore citiranim) trećim hadisom. Na njihove tvrdnje uzvratio je Ibn Hadžer rahimehullah kazavši: ‘Iz ove tvrdnje proizilazi da su ti ljudi ashabi4, i da generacija ashaba postoji do Sudnjeg dana.’ Ovo ne zagovara nijedan musliman.
  • Čitao sam5  u nekim sufijskim knjigama6   sljedeći govor: „Rekao mi je Ebu-l-Mevahib Eš-Šazili: ‘Rekao mi je Allahov Poslanik …pa do kraja izmišljenog hadisa’ ,  pa sam upitao pisca knjige da li je ovaj čovjek ashab? On je odgovorio: ‘Ne, između njega i Ebu-l-Hasana Eš-Šazilija je pet šejhova, ali on je sigurno vidio Allahovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem u javi.’ Odgovorio sam mu: ‘Ashabi radijellahu anhum  nisu vidili u javi Allahovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem  nakon njegove smrti.’ Ovaj (autor knjige) se nije zadovoljio (s rečenim).“  Onda rekoh u sebi: ‘Ovo je od laži na Allahovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem, a on sallallahu 'alejhi ve sellem  je upozorio na to svojim govorom: „Ko na mene namjerno slaže neka sebi pripremi mjesto u vatri.“ 7
  • Upitan je šejhu-l-islam Zekerija El-Ensari rahimehullah o čovjeku koji tvrdi da je vidio Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem kako mu nešto naređuje, pa na osnovu toga ovaj čovjek kaže: to i to je pokuđeno, ili haram je. Rekao je: „Ulema je jasno u knjigama naznačila da se propisi ne uzimaju iz snova.“
  • Najjači odgovor svakome ko tvrdi da je u javi vidio Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem nakon njegove smrti jeste govor Uzvišenog (u prijevodu): „…pred njima će prepreka biti sve do dana kada će oživljeni biti“(23:100) 8