Ovo je . dio od 45 u serijalu Svojstva Allahovog Poslanika

Muhammed ibnu-l-Džemil Zejnu

**Blagost Allahovog Poslanika**

Allah Uzvišeni je rekao:

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ١٢٨

128 Došao vam je Poslanik, jedan od vas, teško mu je što ćete na muke udariti, jedva čeka da Pravim putem pođete, a prema vjernicima je blag i milostiv.

Et-Tewbe, 128

Prvi hadis:
Prenosi se od Enesa radijellahu 'anhu da je rekao: „Dok smo bili u mesdžidu sa Allahovim Poslanikom sallallahu 'alejhi ve sellem, iznenada dođe neki beduin i poče da mokri u mesdžidu. Ashabi Allahovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellempovikaše: ‘Uh, uh!’ Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: ‘Nemojte ga prekidati, ostavite ga’, pa su ga pustili dok nije završio. Potom ga Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellempozva i reče mu: ‘U ovim džamijama nije ispravno mokriti, niti unositi prljavštinu, već one služe samo za spominjanje Allaha, namaz i učenje Kur’ana.’
Onda se Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem obrati ashabima: ‘Zaista sam poslan da olakšam, a nisam poslan da otežavam. Prolijte na mokraću kofu vode!’ Ovaj beduin tada reče: ‘Allahu, smiluj se meni i Muhammedu, i ne ukaži milost nikome više poslije nas.’ Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem na to reče: ‘Stijesnio si ono što je prostrano.'“ 1

Drugi hadis:
Prenosi se od Mu'avije ibnu-l-Hakema radijellahu 'anhu da je kazivao: „Dok sam klanjao sa Allahovim Poslanikom sallallahu 'alejhi ve sellem, neki čovjek među klanjačima je kihnuo, pa sam rekao: ‘jerhamukellahu – Allah ti se smilovao.’ Klanjači su pogledali u mene s prijekorom. Tada rekoh: ‘Teško mojoj majci. Šta vam je pa tako gledate u mene!?’ Klanjači počeše da udaraju svojim rukama po stegnima da ga ušute, pa on i zašuti dok se namaz ne okonča, nakon što je ih vidio da ga ušutkuju.
Mu'avija radijellahu 'anhu zatim pohvali Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem kazavši: ‘I oca i majku bih dao za njega, nisam vidio ni prije ni poslije njega učitelja koji ljepše podučava. Tako mi Allaha, nije me ljutito pogledao, niti me udario, niti me opsovao.’
Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem je (tada) rekao: „Uistinu nije ispravno u ovome namazu ništa od govora ljudi. Dosita je namaz hvaljenje i veličanje Allaha, te učenje Kur'ana.“
Mu'avija radijellahu 'anhu reče: ‘O Allahov Poslaniče, ja sam doskora bio u džahilijetu, pa nam je Allah dostavio islam – zaista među nama ima ljudi koji odlaze vračarima.’
Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem odgovori: ‘Ne idi njima’
Mua'vija radijellahu 'anhu reče: ‘I među nama ima ljudi koji su sujevjerni.’
Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem odgovori: ‘To je nešto što ljudi osjete u svojim prsima, pa ih ne odvrati (od cilja). 2 ‘“ 3

Treći hadis:
Prenosi se od ‘Aiše radijellahu 'anha da je rekla: “Ušla je grupa Jevreja kod Vjerovjesnika sallallahu ‘alejhi ve sellem, pa su rekli: ‘Neka je propast (es-sam) na tebe.’ Poslanik odgovori: ‘I na vas.’ Rekla sam: ‘Naprotiv, neka je na vas propast i prokletstvo!’ Pa reče Allahov poslanik sallallahu ‘alejhi ve sellem: ‘Polahko, o Aiša, budi blaga, i daleko od žestine i bezobrazluka!’ Rekoh: ‘Zar nisi čuo šta su (Jevreji) rekli?’ Reče: ‘Zar nisi ti čula šta sam ja rekao? Odvratio sam im, pa će se od mene uslišati, a njihovo neće u pogledu mene biti uslišano.“ 4
U rivajetu kod imama Muslima rahimehullah stoji:
„Ne budi bezobrazna, doista Allah ne voli razvrat i bezobrazluk.’“