Post Allahovog Poslanika

Članci u serijalu:

Muhammed ibnu-l-Džemil Zejnu

Rekao je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem: „Ko isposti ramazan vjerujući i nadajući se nagradi, biće mu oprošteni prethodni grijesi.“1

Rekao je sallallahu 'alejhi ve sellem: „Ko isposti ramazan a zatim ga uslijedi postom šest dana ševala, kao da je cijelo vrijeme postio.“ 2

Takođe je rekao: „Post tri dana svakog mjeseca, i od ramazan do ramazana – to je kao post cijelo vrijeme. A nadam se da Allah postom dana ‘Arefata3 briše grijehe u godini prije i godini poslije ‘Arefata, i nadam se da Allah postom dana ‘Ašure4 briše grijehe u godini prije ‘Ašure.“ 5

Rekao je sallallahu 'alejhi ve sellem (za post dana ‘Ašure): „Ako doživim sljedeću godinu zasigurno ću postiti i deveti dan (muharrema).“ 6

Bio je upitan Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellemo postu ponedjeljkom i četvrtkom, pa je rekao: „To su dva dana u kojima se izlažu djela (ljudi) pred Gospodara svijetova, pa volim da se moja djela izlažu dok postim.“ 7

„Zabranio je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem post na dan ramazanskog i dan kurban bajrama.“ 8

Od ‘Aiše radijellahu 'anha se prenosi da je rekla: „Nisam vidjela da je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellembilo kada upotpunjavao post nekog mjeseca osim mjeseca ramazana.“ 9

Navigacija serijalom<< Ibadet Allahovog PoslanikaGovor Allahovog Poslanika >>

  1. Muttefekun ‘alejhi

  2. Hadis bilježi Muslim.

  3. 9-ti dan zu-l-hidždžeta

  4. 10-ti dan muharrema 

  5. Hadis bilježi Muslim.

  6. Hadis bilježi Muslim.

  7. Hadis biježi En-Nesai a  El-Munziri ga ocjenjuje dobrim.

  8. Muttefekun ‘alejhi.

  9. Hadis bilježe Buharija i Muslim.