Ovo je . dio od 45 u serijalu Svojstva Allahovog Poslanika

Poezija koju bi Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem navodio za primjer

Rekao je Uzvišeni:

وَمَا عَلَّمْنَٰهُ ٱلشِّعْرَ وَمَا يَنۢبَغِى لَهُۥٓ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْءَانٌ مُّبِينٌ ٦٩

69 Mi poslanika nismo pjesništvu učili, to mu ne priliči. Ovo je samo pouka – Kur'an jasni,

Ja-Sin, 69

Prenosi se od Šurejha rahimehullah da je kazao: „Rekao sam Aiši radijellahu 'anha : ‘Da li je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem navodio za primjer nešto iz poezije?’ Ona reče: ‘On bi koristio za primjer poeziju Ibn Revahe radijellahu 'anhu .’ Rekla je: ‘A možda je rekao: Doći će ti s viješću o onome koga nisi opremio.'“
1 2 3

Prenosi se od Ebu Hurejre radijellahu 'anhu da je rekao: „Rekao je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem : ‘Najiskrenija riječ koju je rekao pjesnik je riječ Lebida: ‘Zar ne, sve mimo Allaha je ništavno.’ 4I rekao je: „Umejjeh ibn Ebi Salt gotovo da je primio islam.“ (Poslanik je ovo rekao kada je čuo njegovu poeziju). 5

Prenosi se od Džundub ibn ‘Abdullaha El-Bedželija radijellahu 'anhu da je rekao: „Kamen je pogodio prst Allahovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem pa je prokrvario, a potom je rekao: ‘Da li si ti išta do prst okrvavljen, na Allahovom putu si to susreo.’6(Ovo su stihovi Ibn Revahe). 7

Prenosi se od El-Bera ibn ‘Azib radijellahu 'anhu da mu je neki čovjek rekao: ‘O Ebu ‘Umareh, da li si uzmakao na dan Hunejna?’ On odgovori: ‘Što se tiče mene, svjedočim za Allahovog Vjerovjesnika sallallahu 'alejhi ve sellem da nije uzmakao, nego su požurili prvi redovi ljudi, pa ih pleme Hevazin zasulo strijelama. Ebu Sufjan ibn Haris je držao za uzde njegovu sallallahu 'alejhi ve sellem mazgu El-Bejda, a on sallallahu 'alejhi ve sellem je govorio: ‘Ja sam vjerovjesnik, nema laži, ja sam unuk AbdulMuttalibov.'“ 8

El-Bera radijellahu 'anhu takođe prenosi: „Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem je prenosio zemlju na dan Handaka toliko da mu se stomak uprašio, i govorio je: 9„Tako mi Allaha, da nije Allaha ne bi upućeni bili
Niti milostinju davali niti namaz obavljali,
Pa spusti smirenost na nas
I učvrsti stopala ako nas sretnu
Mušrici su nasilni prema nama
Ako htjednu širk odbijamo.“ Podižući svoj glas na ‘odbijamo odbijamo10.’11

Prenosi se od Enesa radijellahu 'anhu da je rekao: „ Muhadžiri i Ensarije su kopali jarak i premještali zemlju, govoreći: 12
‘O Allahu, nema života do života ahiretskog
Pa oprosti ensarijama i muhadžirima.'“ 13