Članci u ovom serijalu

 • Doista su narodi samo ahlak koji ostaje
 • Porijeklo i rođenje Allahovog Poslanika
 • Allahov Poslanik, kao da ga vidiš
 • Mubarek Poslanik
 • Kako je starica iz pustinje opisala Allahovog Poslanika
 • Neke od odlika i vrijednosti Allahovog Poslanika
 • Pečat vjerovjesništva na tijelu Allahovog Poslanika
 • Ljepota Vjerovjesnikovog mirisa
 • Šta je Allahov Poslanik uobičavao pred spavanje
 • Poslanikovo učenje Kur'ana
 • Ibadet Allahovog Poslanika
 • Post Allahovog Poslanika
 • Govor Allahovog Poslanika
 • Skromnost Allahovog Poslanika
 • Bio je najbolje stvorenje, Allahov Poslanik, a zadesila bi ga glad
 • Svakodnevni život Allahovog Poslanika
 • U kojim prilikama bi zaplakao Allahov Poslanik
 • Šejtan se ne može prikazati u liku Allahovog Poslanika
 • Svakom vjerovjesniku se pokaže njegovo mjesto u Džennetu prije njegove smrti
 • Allahov Poslanik je bio optimističan a ne zlosutan
 • Nikada se nije svetio radi sebe
 • Najdraži Poslaniku je musliman lijepog ahlaka
 • Vjernici su lahki i mehki
 • O Allahu, uljepšaj moj ahlak
 • Oprost prilikom rasprave
 • Budite međusobno ponizni
 • Primjeri Poslanikove poniznosti
 • Ružan kraj čeka oholnike
 • Strpljivost i blagost Allahovog Poslanika
 • Liječenje srdžbe
 • Samilost Allahovog Poslanika
 • Milost Allahovog Poslanika prema životinjama
 • O pravednosti Allahovog Poslanika
 • Allah nas je napojio
 • Strpljivost Allahovog Poslanika
 • Blagost Allahovog Poslanika
 • O blagosti
 • Hrabrost Allahovog Poslanika
 • Plemenitost Allahovog Poslanika
 • Stid Allahovog Poslanika
 • Iz edeba Allahovog Poslanika
 • Iz upute Allahovog Poslanika [sal]
 • Šala Allahovog Poslanika
 • Poezija koju je citirao Allahov Poslanik
 • Nekoliko hvalospjeva Allahovom Poslaniku
 • „Kada bi mu se sallallahu 'alejhi ve sellem desila stvar koja ga raduje, rekao b sallallahu 'alejhi ve sellemi: ‘Hvala Allahu s čijom blagodati se upotpunjuju dobra djela.’ A kada bi mu došla stvar koju ne voli, rekao bi 1
  Hvala Allahu na svakom stanju2 .'“ 3

  „Uobičavao bi sallallahu 'alejhi ve sellem da, kada se požali na nešto, puhne niz sebe učeći el-mu'avizat, i potare po sebi svojom rukom.“ 4

  „Kada bi mu sallallahu 'alejhi ve sellem došla neka stvar zbog koje se obraduje, pao bi na sedždu iz zahvalnosti Allahu Uzvišenom.“ 5

  „Kada bi se sallallahu 'alejhi ve sellem pobojao nekih ljudi, govorio bi: ‘ 6 O Allahu, Tebe prepuštamo da se s njima suočiš, i Tebi se utječemo od njihova zla.'“ 7

  „Kada bi ga sallallahu 'alejhi ve sellem nešto uplašilo, govorio bi: ‘8 Allah je moj Gospodar, Allah je moj Gospodar, On nema sudruga.'“ 9

  „Kada bi mu sallallahu 'alejhi ve sellem nešto bilo tegobom i iskušenjem, rekao bi: ‘10 O Vječni, o Živi, s Tvojom milošću pomoć tražimo.'“ 11

  „Uobičavao je sallallahu 'alejhi ve sellem tražiti zaštitu od džina i ljudskog uroka, sve dok nisu objavljene El-Mu'avizetan, pa kada su objavljene počeo je njih da uči, i ostavio je drugo mimo njih.“ 12

  „Tražio je sallallahu 'alejhi ve sellem utočište od žestoke kušnje, da ga dosegne nesreća, od zle sudbine i likovanja dušmanina.“ 13

  „Učio bi sallallahu 'alejhi ve sellem suru El-Kaf džumom (tj. na džuma namazu).“ 14

  „Kada bi sallallahu 'alejhi ve sellempoveo bitku, rekao bi: 15 Allahu, Ti si moj pomagač, Ti pobjedu daješ, samo s Tobom se mijenja stanje, s Tobom nasrćem, i radi Tebe se borim.'“ 16

  „Ne bi sallallahu 'alejhi ve sellem ustao sa nekog sijela a da nije rekao: 17 Hvaljen neka si Ti, o Allahu Gospodaru moj, i Tebi je hvala, nema boga osim Tebe, od Tebe tražim oprost i Tebi se kajem.’ I rekao je sallallahu 'alejhi ve sellem: ‘Neće niko reći ove riječi kada ustane sa nekog sijela osim da će mu biti oprošteno ono što je došlo od njega na tome sijelu.'“ 18

  „On bi sallallahu 'alejhi ve sellemnam zabranjivao mnoštvo izobilja i raskoša.“ „Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem bi nam naređivao da ponekad hodamo bosi.“ 19

  „Dova kojom bi najviše dovio je bila da govor sallallahu 'alejhi ve sellemi: 20 ‘o Allahu, podari nam na dunjaluku dobro i na ahiretu dobro, i sačuvaj nas patnje u vatri. 21

  Navigacija serijalom<< Iz edeba Allahovog PoslanikaŠala Allahovog Poslanika >>

  Možda vam se sviđa

  Komentari

  Komentari su zatvoreni.