Ovo je 3. dio od 5 u serijalu Početak isticanja Poslanikovog odlikovanja

Osma odlika se sadržava u tome da je Allah ukazao počast Svome Poslaniku sallallahu 'alejhi ve sellem kada ga doziva, pa mu se obraća sa najljepšim imenima i divnim svojstvima. Rekao je Uzvišeni (u prijevodu): „O vjerovjesniče…“ 1 „O Poslaniče…“ 2

Ove posebnosti nisu pritvrđene nikome mimo Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem , odnosno pritvrđeno je za sve ostale vjerovjesnike 'alejhimusselam da ih Allah doziva po nj. imenima. Rekao je Uzvišeni (u prijevodu): „O Ademe, nastani se…“ 3, „O Isa sine Merjemin, sjeti se Moje blagodati tebi…“ 4, „O Musa, Ja sam uistinu Allah…“ 5, „O Nuhu, siđi s mirom…“6, „O Davude, Mi smo te postavili namjesnikom na Zemlji…“ 7, „O Ibrahime, istinom si potvrdio snoviđenje…“ 8, „O Lutu, mi smo izaslanici Gospodara tvoga…“ 9, „O Zekerijja, Mi ćemo te obradovati…“ 10, „O Jahja, uzmi Knjigu…“ 11

Nije skriveno nikome da poslodavac kada pozove nekog svog radnika po najboljoj osobini koja se nalazi pri njemu od uzvišenih svojstava i lijepog morala, a pozove druge radnike po njihovim vlastitim imenima čime se ne ukaže na neku pohvalnu osobinu niti lijep moral – očito je da stepen onoga koga je pozvao po najljepšem imenu i osobini časniji, i da je bliži kod njega od onoga kojeg doziva po vlastitom imenu. Ovo je poznato u običajima ljudi – koga se dozove po nj. najboljoj osobini i ahlaku, isto predstavlja uveličavanje u poštivanju i iskazivanju veličine dotičnog. Otuda je neko rekao:

لا تدعني إلا بيا عبدها
فإنه أفضل أسمائي

Ne zovi me osim po tome da sam njezin rob 12
Doista je to najbolje moje ime.13

Deveta odlika se ogleda u tome da se mu’džiza/nadnaravnost svakog vjerovesnika završila i iščezla, dočim je nadnaravnost prvaka sallallahu 'alejhi ve sellem prvih i posljednjih ljudi – a to je Kur’an – trajna do Sudnjeg dana. 14

Deseta odlika jeste da je kamen nazivao selam Poslaniku sallallahu 'alejhi ve sellem 15, da je panj za njim zacvilio16. Slično ovome nije protvrđeno nekome drugome od vjerovjesnika.

خذ ما تراه و دع شيئا سمعت به

Uzmi ono što vidiš i okani se nečega o čemu si čuo

Jedanaesta odlika jeste da se u njegovoj sallallahu 'alejhi ve sellem mu’džizi nalazi ono što je izraženije u pojmu nadnaravnosti u ondosu na mu’džize drugih vjerovjesnika 'alejhimusselam , kao što je izviranje vode između njegovih prstiju. 17 Ovo je krajnji stepen u narušavanju granice uobičajenih pojava poput izviranja vode iz kamena, jer je kamen u osnovi od vrste zemljišta iz koje izbija voda. Otuda je vjerovjesnikova sallallahu 'alejhi ve sellem mu’džiza izbijanja vode između njegovih prstiju izražajnija od pucanja stijene (iz koje poteče voda) koje je dato Musau.

<< Odlike Allahovog poslanika (4 -7) Odlike Allahovog Poslanika (12-15) >>