Ovo je . dio od 14 u serijalu Početak isticanja Poslanikovog odlikovanja

Šesnaesta odlika se očituje u tome da je Allah govorio Musau na Sinajskoj gori i dolini svetoj, dočim je govorio našem Vjerovjesniku sallallahu 'alejhi ve sellem kod Sidretu-l-muntehaa. 1

Sedamnaesta odlika je sadržana u riječima Allahovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem : „Mi smo posljednji od stanovnika dunjaluka, a prvi na Sudnjem danu, ovo je presuđeno prije postojanja stvorenja, i mi smo prvi koji će ući u Džennet.“ 2

Osamnaesta odlika se vidi u sljedećem: kada je Vjerovjesnik sallallahu 'alejhi ve sellem za sebe općenito spomenuo slavu i ugled, isto je ograničio da je to „na Sudnjem danu, i prvi nad kim će se rascijepiti kabur, i prvi koji će se zauzimati, i prvi od koga će zauzimanje biti traženo.“ 3

Devetnaesta odlika jeste kada je obavjestio da će sva stvorenja žuditi za njim sallallahu 'alejhi ve sellem na Sudnjem danu, čak i Ibrahim. 4

Dvadeseta odlika su njegove riječi: „El-Vesile je stepen u džennetu koji ne može da dobije osim jedan rob među Allahovim robovima, a nadam se da ću to biti ja, pa ko bude za mene tražio El-Vesile snaći će ga zauzimanje.“ 5