Ovo je . dio od 14 u serijalu Početak isticanja Poslanikovog odlikovanja

36.
Od odlika Allahovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem jeste da Allah dodjeljuje njegovom ummetu stepen pravednog svjedoka nad suđenim. Naime, kada Allah bude sudio među Svojim robovima pa narodi poreknu dostavljanje poslanice dovešće ummet Muhammeda sallallahu 'alejhi ve sellem pa će oni svjedočiti protiv ljudi o tome da su im njihovi poslanici dostavili poslanicu. Autor išareti na hadis od Ebu Seida El-Hudrija da je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem rekao: „Doći će vjerovjesnik a sa njime samo dva čovjeka, i doći će vjerovjesnik a sa njime trojica, i više ili manje od toga. Pa će se reći: ‘Jesi li dostavio svome narodu?’ Odgovoriće: ‘Da.’ Pa će se pozvati njegov narod i kazaće se: ‘Je li vam dostavio?’ Reći će oni: ‘Ne!’ Pa će se reći njemu: ‘Ko ti je svjedok?’ Odgovoriće: ‘Muhammed i njegov ummet.’ Pa će se pozvati ummet Muhammeda i kazaće se: ‘Je li ovaj dostavio?’ Odgovoriće: ‘Da.’ Reći će Allah: ‘A šta vam daje na znanje da je tako?’ Odgovoriće: ‘Obavjestio nas je naš Vjerovjesnik o tome da su poslanici dostavili svoju poslanicu pa smo mu istinitim to posvjedočili.’ Onda reče Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem : ‘To su Allahove riječi: وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا – Isto tako smo vas učinili pravednom zajednicom da biste bili svjedoci protiv ljudi a da Poslanik bude svjedok protiv vas…(2:143)“ 1 Ova posebnost nije pritvrđena nikome od svih vjerovjesnika.
37.
Slično prethodnoj odlici, ummetu Allahovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem pripada neporočnost u tome da se neće usaglasiti i okupiti na zabludi. Autor cilja na riječi Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem : „Neće nikada Allah okupiti moj ummet na nekoj zabludi, a Allahova je ruka nad zajednicom.“ 2
38.
Poput prethodne odlike, istaknutost Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem nad ostalim je u sačuvanosti njemu objavljene Knjige. Naime, kada bi se udružili i prvi i zadnji (od džinna i ljudi) u tome da dodaju ili oduzmu od Kur'ana samo neku riječ bili bi nemoćni da to učine. S druge strane, nije skriveno šta se sve desilo od izmjena unutar Tevrata i Indžila.