Ovo je . dio od 14 u serijalu Početak isticanja Poslanikovog odlikovanja

Pred vama je poslanica lahkog sadržaja ali velikog značenja, nosi blago biserje koje kazuje o časnim vrlinama kojima je Allah odlikovao prvaka uglednih, najčasnije stvorenje, vođu svih vjerovjesnika, predvodnika bogobojaznih učenjaka, našeg uzora Muhammeda sallallahu 'alejhi ve sellem .

Riječ je o poslanici nastaloj tako što je mladić upitao svog oca da mu pripovjeda o posebnostima Vjerovjesnika sallallahu 'alejhi ve sellem , pa je ispisao ove listiće načinivši ih znakom za svakog nakon njega, slatkim izvorom s kojeg pije kako učevan tako i običan musliman.

Radi se o poslanici čiju bi sadržinu trebala da razgleda i izuči omladina ovog ummeta prije nego li stariji, kako ne bi bili od onih na koje ajet ukazuje:

أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا۟ رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُۥ مُنكِرُونَ ٦٩

69 Ili oni ne poznaju Poslanika svoga, pa ga zato poriču?

El-Mu'minun, 69

U ovoj poslanici je predočena kapljica iz mora blagodati i počasti Allahovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem, otuda predstavlja priliku za sticanje znanja o vrijednosti i položaju Allahovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem kod Allaha.

Naime, kada čuješ da se Allah zaklinje Poslanikovim sallallahu 'alejhi ve sellem životom, da je Svoje ime spojio uz njegovo, učinio obaveznim poštivanje i veličanje Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem , da određuje sreću onome ko ga slijedi i pokorava se njegovoj naredbi, a poniženje i slabost svakome ko mu je nepokoran i odstupa od njegove upute, i kada čuješ da ga Uzvišeni Allah hvali u Svojoj knjizi:

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ٤

4 jer ti si, zaista, najljepše ćudi

El-Kalem, 4

– onda mora da se probudi želja za spoznajom ličnosti posljednjeg Allahovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem! Zar Allah nije učinio kamen da progovori nazivajući mu selam, a da drvo sraste uz njega, da mu mlada i jaka deva nježno pristupa, da voda izvire iz njegovih ruku, i da se mjesec rascjepi kada je pokazao ka njemu – neka su na njega salavat i selam, na njegovu porodicu i sve njegove ashabe.

Kada sve ovo saznaš i povjeruješ onda se vratovi podignu, usprave i ponosno postave zato što si od ummeta ovog velikog prvaka, plemenitog vjerovjesnika, prvaka sve Ademove djece, onoga ko će se zauzimati i od koga će se tražiti da se zauzima na Sudnjem danu, jedinog kome pripada počasno i hvale dostojno mjesto, te vrelo sa kojeg će drugi piti, kao i pravo na najveći šefa'at i zauzimanje, neka su na njega salavat i selam.

Kada se upoznaš sa ovim značenjima i dodijeljenim počastima, povećati će se tvoja ljubav prema Prvaku svih stvorenja, a kako da se ne poveća kada je on bio naspram nas brižan i nježan, izgarao je za nama i prije nego smo postojali nazvavši nas onima koji ga vole – Allaha molimo da budemo od takvih.

Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem nas je obradovao da je on sačuvao za Sudnji dan uslišavajuću dovu za nas. Zaista će on sallallahu 'alejhi ve sellem dozvati pred svim svjedocima: “moj ummet, moj ummet”, pa će mu doći odgovor od njegova Gospodara: “Mi ćemo te učiniti zadovoljnim u pogledu tvog ummeta, i nećemo te ožalostiti.”

Allaha molimo da nas učini od njegovih iskrenih sljedbenika u ovom ummetu, da nas opskrbi njegovim zauzimanjem, da stignemo na njegovo vrelo i napojimo se iz njegove ruke nakon čega nećemo ožedniti nikada – Allah se smilovao svakome robu koji kaže: amin. 1

بداية السول في تفضيل الرسول صلى الله عليه وسلم

Početak isticanja Poslanikovog sallallahu 'alejhi ve sellem odlikovanja

Sa imenom Allaha, Milostivog, Svemilosnog

Allahu, blagoslovi našeg prvaka Muhammeda, njegovu porodicu, olakšaj i upotpuni.

Hvala Allahu, Gospodaru svjetova, neka je salavat na prvaka svih stvorenja, Muhammeda, pečata vjerovjesnika, na njegovu porodicu i sve ashabe.

Rekao je Uzvišeni: “Allah ti je objavio Knjigu i mudrost,i poučio te onome što nisi znao. Zaista je Allahova blagodat prema tebi velika.” 2

I rekao je: “To su poslanici – Mi smo odlikovali jedne nad drugim, ima ih s kojima je Allah govorio, a neke je uzdigao na stepene.” 3

Prvi ajet kojim se izražava vrijednost Allahovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem je jasan u pitanju Vjerovjesnikovog sallallahu 'alejhi ve sellem prvenstva nad ostalim.

Allah je zaista odlikovao našeg Vjerovjesnika sallallahu 'alejhi ve sellem putem nekoliko stvari:

Prva je da je on prvak svih ljudi. Rekao je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem : „Ja sam prvak Ademove djece, i ne uznosim se.“ 4 Prvak je onaj koga karakteriziraju uzvišene osobine i lijep moral. Ova činjenica zapravo kazuje da je on najbolji među ljudima na oba svijeta. Što se tiče dunjaluka – pa zbog onoga čime se ističe od osobina velikog morala, a na ahiretu stoga što se nagrada vezuje za stanje morala i pohvalne osobine. S obzirom da je Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem iznad ostalih ljudi na dunjaluku po odlikama i svojstvima, otuda je iznad njih na ahiretu po položaju i stepenima.

Ovaj hadis „Ja sam prvak Ademove djece, i ne uznosim se“ je Vjerovjesnik sallallahu 'alejhi ve sellem rekao da bi upoznao svoj ummet o svom stepenu kod Njegova Gospodara. Pošto se zasluge i dostignuća spominju uglavnom radi isticanja nad drugim, Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem je želio da sasiječe pretpostavke neznalica da to spominje radi uzdizanja, pa je stoga kazao „i ne uznosim se“.

Druga odlika je sadržana u riječima Allahovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem : „U mojoj ruci je zastava hvale na Sudnjem danu, i ne uznosim se.“ 5

Treća odlika je spomenuta u njegovim riječima: „Adem i svi nakon njega su pod mojom zastavom na Sudnjem danu, i ne uznosim se.“ 6

Ove posebnosti ukazuju na uzvišenost Poslanikovog sallallahu 'alejhi ve sellem stepena, jer davanje prednosti nekome dobija smisao tek uz izdvajanje istoga po vrlinama i položaju.