Ovo je 6. dio od 6 u serijalu Početak isticanja Poslanikovog odlikovanja

21.

Dvadeset i prva odlika Allahovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem se očituje u tome „da će od njegovog ummeta ući u džennet sedamdeset hiljada bez polaganja računa“ 1, a što nije potvrđeno za bilo koga drugog.

22.

Dvadeset i druga odlika Allahovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem je Kevser kojim je darovan u džennetu, i Havd-vrelo koje mu je dato na stajanju Sudnjeg dana.2

23.

Od odlika Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem jesu njegove riječi: „Mi smo zadnji i prvi “, tj. zadnji po vremenu pojave naroda na dunjaluku, a prvi po zaslugama i vrijednostima. 3

<< Odlike Allahovog Poslanika (16-20)