Ovo je . dio od 14 u serijalu Početak isticanja Poslanikovog odlikovanja

24. Od odlika Allahovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem jeste da mu je ratni plijen učinjen halalom, a isti nije bio dozvoljen nikome prije njega. Učinjeni su safovi njegovog sallallahu 'alejhi ve sellem ummeta poput safova meleka, i Zemlja mu je učinjena mjestom sedžde (namaza) a njezino zemljište čistim. Ove odlike ukazuju na Poslanikov sallallahu 'alejhi ve sellem visok stepen, te blagost i samilost od Allaha za njegov ummet.
Kažem (tj.šejh Albani rahimehullah ): Ovo se vjerodostojno prenosi od skupine ashaba sa približnim izrazima. Najbliži od tih izraza ovome naslovu jeste hadis koji prenosi Ebu Zerr radijellahu 'anhu od Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem u sledećem izrazu: „Dato mi je pet stvari koje nisu bile date nijednom vjerovjesniku prije mene: poslan sam i crvenoj i crnoj rasi, učinjena mi je cijela Zemlja mjestom sedžde i čistom, dozvoljen mi je ratni plijen a nije bio dozvoljen nikome prije mene, potpomognut sam strahom na mjesec dana – neprijatelj me se plaši na mjesec dana hoda, i rečeno mi je ‘traži, daće ti se’, pa sam svoju dovu ostavio za zauzimanje (kod Allaha) za svoj ummet, i ono će stići od vas one koji Allahu nisu činili širk ni u čemu.“1
U hadisima je došao izraz ‘turabuha’ – njezino zemljište, i to je osnova; tako se nalazi u ovom primjerku (tj.djela bidajetu-s-sul). Kod imam Muslima rahimehullah se navodi izraz ‘turbetuha’ – njezina prašina, a tako ga je spomenuo i Es-Sujuti rahimehullah u djelu El-Džami'u-s-sagir (br.4099). Izraz hadisa u rivajetu od Huzejfe radijellahu 'anhu glasi: „Data nam je prednost nad ostalim ljudima sa tri stvari: naši safovi su učinjeni poput safova meleka, učinjena nam je sva Zemlja mjestom sedžde, a njezino zemljište (ar. turbetuha) čistim kada ne nađemo vodu.“ Ovaj hadis bilježe Muslim rahimehullah i drugi takođe.
25. Od posebnosti Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem jeste da Allah hvali njegov moral kada je rekao:

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ٤

4 jer ti si, zaista, najljepše ćudi

El-Kalem, 4

Kada velikani predstavljaju nešto velikim onda to upućuje na vrhunac u veličini – pa kako tek važi kada velikim predstavlja nešto Najuzvišeniji od velikana?!
26. Od odlika jeste da se Allah obraćao Svome poslaniku sallallahu 'alejhi ve sellem svim vrstama objave, a one su trojake:
Prva: objava putem istinitog snoviđenja;
Druga: direktan govor bez posrednika;
Treća: objava putem meleka Džibrila 'alejhisselam.
Kažem (tj. Šejh Albani) : „Postoji još jedan način objave, a to je ‘puhanje/nadahnivanje u središte srca’, kao što je došlo u hadisu Ebu Umame radijellahu 'anhu i drugih prenosioca: „Zaista je Sveti duh (Džibril) puhnuo u moje srce – da nijedna duša neće umrijeti dok ne upotpuni svoj određeni rok i obuhvati do zadnjeg cijelu svoju nafaku – pa bojte se Allaha i lijepo se ophodite prema Allahu u traženju (potreba), i neka nipošto nikoga od vas ne ponese to što doživljava da mu opskrba sporo dolazi da je traži putem griješenja Allahu, jer doista se neće zadobiti ono što je kod Allaha osim pokornošću Njemu.“
Hadis je zabilježen u djelu ‘Fikh-s-sireti’ (br.96).
Ovu odliku je prenio Es-Sujuti rahimehullah (153/3) od autora (tj. El-‘Izz ibn Abdusselam rahimehullah ). Može se vratiti na detaljno pojašnjenje govora u vezi spomenutih vrsta objave u djelu ‘Zadu-l-me'ad’.