Ovo je . dio od 14 u serijalu Početak isticanja Poslanikovog odlikovanja

Četvrta odlika se ogleda u tome da je Allah obavjestio Svoga poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem da mu je oprostio sve njegove prethodne i buduće grijehe. Nije prenešeno da je Allah obavjestio o tome bilo kojeg od drugih vjerovjesnika, naprotiv, očito je da im to nije saopštio jer će svako od njih, kada se bude tražilo od njih zauzimanje kod Allaha na stajanju Sudnjeg dana, spomenuti svoju grešku koju je učinio i reći ‘moja duša, moja duša.’ 1Kada bi bilo da svi oni znaju da su im oprošteni nj. grijesi, ne bi odgađali zauzimanje kod Allaha na tome mjestu. A kada stvorenja zatraže zauzimanje od našeg Vjerovjesnika sallallahu 'alejhi ve sellem na istome mjestu, on će reći: ‘Ja sam za to.’2

Peta odlika Allahovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem jeste da je on prvi koji će se zagovarati kod Allaha, i prvi od koga će zauzimanje biti traženo.3 Ovo jasno ukazuje na njegovu sallallahu 'alejhi ve sellem posebnost i odlikovanje.

Šesta odlika jeste da je on sallallahu 'alejhi ve sellem dao prednost drugima nad sobom. Naime, svakome vjerovjesniku 'alejhisselam je dato da uputi dovu koja će biti uslišana, pa je svako od njih požurio sa svojom dovom na dunjaluku, dočim je Vjerovjesnik sallallahu 'alejhi ve sellem sačuvao svoju dovu kao zauzimanje za svoj ummet. 4

Sedma odlika se očituje u tome da se Allah Uzvišeni zaklinje njegovim sallallahu 'alejhi ve sellem životom. Rekao je:

لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِى سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ٧٢

72 A života mi tvoga, oni su u pijanstvu svome lutali.

El-Hidžr, 72

Zakletva njegovim sallallahu 'alejhi ve sellem životom upućuje na poštovanost i veličinu njegovog sallallahu 'alejhi ve sellem života kod Onoga ko se time zaklinje, i da njegov sallallahu 'alejhi ve sellem život zaslužuje da se njime donese zakletva, zbog opšteg i svakog pojedinačnog blagoslova u nj. Ovo nije potvrđeno u vezi bilo čijeg života mimo Poslanikovog sallallahu 'alejhi ve sellem .