Ovo je . dio od 14 u serijalu Početak isticanja Poslanikovog odlikovanja

27. Od odlika Allahovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem jeste da njegova knjiga obuhvata sve ono što obuhvata Tevrat, Indžil i Zebur, te odlomak sa razdvojenim surama.

Kažem (tj. Šejh Albani rahimehullah ): „Ovome svjedoči hadis od Vasileh ibnu-l-Eska’ radijellahu 'anhu da je Vjerovjesnik sallallahu 'alejhi ve sellem rekao: „Dato mi je namjesto Tevrata sedam dugih sura/poglavlja1, i data su mi namjesto Zebura poglavlja „El-mi'un“ 2, i data su mi namjesto Indžila poglavlja „El-mesani“ 3, a posebno sam odlikovan sa „El-mufessal“ -razdvojenim surama. 4
Ovaj hadis je vjerodostojan kao što sam pojasnio u djelu „El-ehadisu-s-sahihah“ (158), dočim hadis koji bilježi Ebu Nu'ajm rahimehullah u djelu „Ed-Delail“ (str.28) od Ibn Abbasa radijellahu 'anhuma do Vjerovjesnika sallallahu 'alejhi ve sellem, koji u svom dugačkom tekstu sadrži i ovaj dio koji prenosi Vasileh, a koji Es-Susjuti rahimehullah koristi za dokaz u djelu „El-hasais“ (239/3), to je od hadisa kojim nije dozvoljeno dokazivanje jer u svom lancu prenosilaca ima Ishaka ibn Bišra, a to je Ebu Huzejfe El-Kahili za kojeg je Ez-Zehebi rahimehullah rekao: „Učenjaci hadisa su ga ostavili (kao prenosioca), a Alijj ibnu-l-Medini rahimehullah ga označava lašcem.“ Rekao je Ed-Darekutni rahimehullah : „On je lažov i ostavljen (kao validan prenosioc).

28. Od odlika Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem jeste da je njegov ummet manje radio u odnosu na prijašnje narode ali je veće nagrade od njih, kao što je došlo u vjerodostojnom hadisu.

Kaže šejh Albani rahimehullah : „Autor cilja na hadis koji prenosi Ebu Musa El-Eš'ari radijellahu 'anhu od Vjerovjesnika sallallahu 'alejhi ve sellem da je rekao: „Primjer muslimana i Jevreja i kršćana 5je poput primjera čovjeka koji je unajmio grupu ljudi da rade kod njega neki posao jednog dana sve do noći za određenu naknadu, pa su ovi radili do pola dana te rekoše: ‘Nemamo mi potrebe za naknadom od tebe koju si nam odredio, a što smo radili je ništavno. Ovaj im reče: ‘Ne postupajte tako, nego upotpunite ostatak vašeg posla i uzmite svu vašu naknadu’. Ovi to odbiše i ostaviše. Onda ovaj čovjek nakon njih unajmi dva najamnika i reče im: ‘Upotpunite ostatak ovog vašeg dana i pripada vam cijela naknada koju sam ovima (prije vas) odredio.’ Pa su radili sve dok nije došlo vrijeme ikindije namaza i rekoše: ‘Tvoje je što smo radili, sav rad je ništavan, i tebi pripada naknada koju si nam za ovo odredio’. Ovaj im reče: ‘Upotpunite ostatak vašeg posla, ta zaista je od dana ostala nešto malo.’ Ali ova dvojica to odbiše. Onda ovaj čovjek unajmi ljude da rade ostatak svog dana, i ovi radiše ostatak svog dana sve dok sunce zađe, i upotpuniše naknadu prethodne dvije skupine. To je primjer njih i primjer toga što su prihvatili od ovog svjetla.“ Ovaj hadis bilježi Buharija rahimehullah (3/90-91) putem Burejda od Ebu Berdeta radijellahu 'anhuma od Berdeta. Ovome hadisu kod Buharije ima i drugi koji ga potvrđuje a to je hadis od Ibn Omera radijellahu 'anhuma sličnog teksta ali potpuniji od ovoga; nalazi se u „Muhtesaru-l-Buhari“ pod brojem 312, gdje na kraju hadisa stoji: „Pa se naljutiše Jevreji i kršćani i rekoše:’ A šta je to s nama? Mi smo više radili a nagrada nam je manja?! Reče Allah: ‘Jesam li vam nanio ikakvu nepravdu u vašoj nagradi?’ kazaše: ‘Ne.’ Reče Allah: ‘To je od Mene dobrota koju dodjeljujem kome hoću’.

Rekao je Hafiz Ibn Kesir rahimehullah u djelu „El-Bidajeh“ (146/2), odamh nakon što je naveo ovaj hadis : „Poređenjem sa radnicima cilja se na raznolikost njihovih nagrada, i da isto nije po osnovi mnogo ili malo djela, već po osnovi drugih stvari koje su uvažene kod Allaha Uzvišenog. Koliko je samo malog djela koje donijelo tolike koristi kolike nisu donijela mnogobrojna djela! Evo noći Kadra u kojoj je djelo bolje nego ibadet hiljadu mjeseci u drugim noćima. Evo to su Ashabi Muhammeda sallallahu 'alejhi ve sellem koji su utrošili u svom vremenu što su utrošili, a da neko drugi mimo njih utroši zlata koliko je brdo Uhud ne bi dosegao ni pregršt jednog od njih, ma ni pola pregršti datula. I Evo Allahovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem kojeg je Allah poslao s početka njegove četrdesete godine a usmrtio kada je imao šesdeset i tri godine, kako je to poznato, pa se istakao u ovom periodu koji iznosi dvadeset i tri godine u korisnim znanjima i dobrim djelima nad ostalim vjerovjesnicima prije njega, čak nad Nuhom koji je boravio u svom narodu hiljadu osim pedeset godina, pozivajući ih da obožavaju Allaha jedinog koji nema sudruga i sličnog, i da rade djela pokornosti Allahu, i tako je to činio i dan i noć, jutrom i večeri – neka je na njega i sve ostale vjerovjesnike salavat i selam od Allaha. Ovaj ummet je uistinu počašćen i uvećana mu njegova nagrada samo zbog bereketa predvodništva njegovog Vjerovjesnika sallallahu 'alejhi ve sellem i ugleda i veličine koju ima, kao što je rekao Allah Uzvišeni:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَءَامِنُوا۟ بِرَسُولِهِۦ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِۦ وَيَجْعَل لَّكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِۦ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٢٨ لِّئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ ٱلْكِتَٰبِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَىْءٍ مِّن فَضْلِ ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْفَضْلَ بِيَدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضْلِ ٱلْعَظِيمِ ٢٩

28 O vi koji vjerujete, Allaha se bojte i u Poslanika Njegova vjerujte, On će vam dvostruku milost Svoju darovati, i daće vam svjetlo pomoću kog ćete ići, i oprostiće vam – jer Allah prašta, i samilostan je – 29 i neka sljedbenici Knjige znaju da oni nikakvu Allahovu blagodat neće dobiti, jer je blagodat samo u Allahovoj Ruci – daje je onome kome On hoće; a u Allaha je blagodat najveća.

El-Hadid, 28 - 29


Ovaj pasos je prenio i Es-Sujuti rahimehullah u djelu „El-Hasais“ (217/3)