Hadis

16. Klanjaj svaki namaz poput oproštajnog

Ovo je . dio od 45 u serijalu Četrdeset hadisa o odgoju i menhedžu

Od Ibn Omera radijellahu ‘anhuma da je rekao: „Došao je neki čovjek Vjerovjesniku sallallahu 'alejhi ve sellem, i rekao: ‘O Allahov poslaniče, kaži mi nešto i učini to sažetim!’ Vjerovjesnik  sallallahu 'alejhi ve sellem mu reče: ‘Klanjaj svaki namaz poput oproštajnog, kao da Ga (Allaha) vidiš, – jer ako ti Njega ne vidiš, On tebe sigurno vidi -, i izgubi nadu prema onome što je u rukama ljudi pa ćeš živjeti bogat, i čuvaj se svega zbog čega se ljudi izvinjavaju/opravdavaju'“.

(Et-Taberani u El-Evsat:358/4)

Iz hadisa se razumije naredno:

  • Riječi poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem: „Klanjaj svaki namaz poput oproštajnog, kao da Ga vidiš…“ ukazuju na to da evociranje stanja blizine smrti prilikom obavljanja namaza povećava skrušenost i predanost u istom namazu;
  • Riječi: „kao da Ga vidiš, – jer ako ti Njega ne vidiš, On tebe sigurno vidi…“  upućuju da pobuđivanje stepena ihsana (svjesnosti čovjeka da ga Allah uvijek vidi) povećava čovjeku vjerovanje, kao što stoji u Kur'anu: „koji te vidi kada ustaneš da sa ostalima molitvu obaviš“ (Eš-Šu'ara:218,219)
  • Da je na onome ko poziva na dobro obaveza da posveti pažnju ulozi ibadeta općenito, a posebno namaza, jer je u tome višestruka korist s obzirom da to povećava vjerovanje i ambicije, i čini da se čovjek aktivira u širenju dobra. Na taj način Allah dadne da se ljudi okoriste o njegovo znanje i djelo;
  • Riječi: „…i izgubi nadu prema onome što je u rukama ljudi pa ćeš biti bogat“ govore da je neovisnost od tuđeg imetka i drugoga što je u rukama ljudi od uzroka snage tevekkula (oslonca na Allaha) i lijepog mišljenja prema Allahu Uzvišenom;
  • Da su pozivači na dobro i daije najpreči među svim ljudima da budu neovisni od drugih. Zato što je upravo to od razloga da ih ljudi prihvate;
  • „ i čuvaj se svega zbog čega se ljudi izvinjavaju/opravdavaju“. Ovo je ukaz pozivačima na dobro na revnost i brigu u čuvanju svoje ljudskosti, te udaljavanje od svega što je razlogom za kuđenje i kritiku od drugih;
  • Iz ovoga se razumije da svi koji pozivaju na dobro trebaju strogo voditi računa o intencijama šerijata, a posebno o općim koristima i općim štetama, jer je u tome ogromna dobit koja se, između ostalog, ogleda u:
  1. Slijeđenju pravca Vjerovjesnika sallallahu 'alejhi ve sellem u pozivanju ljudi;
  2. Privoljivanju dobra ljudima, i
  3. Povezivanju srca ljudi.