Hadis

17. Oporučujem vam noćni namaz…

Ovo je . dio od 45 u serijalu Četrdeset hadisa o odgoju i menhedžu

Od Ebu Umameh radijellahu 'anhu se prenosi da je rekao Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem rekao: „Oporučujem vam noćni namaz, jer zaista je to put dobrih prije vas, čin približavanja Allahu Uzvišenom, on odvraća od griješenja i briše grijehe“ 1 Iz hadisa se zaključuje sljedeće:

  • Vrijednost mnoštva dobrovoljnog namaza;
  • Da su pozivači na dobro najpreči da praktikuju noćni namaz. Rekao je Ibn Mes'ud a.: „Nosilac (hafiz) Kur'ana treba da se pozna po svojoj noći dok drugi ljudi spavaju“ 2

Prenosi se da je neki čovjek konačio kod imama Ahmeda pa mu je on donio vode (za abdesta). Kaže ovaj čovjek: pa nisam ustao noću (na namaz) niti sam koristio vodu, zatim kada sam osvanuo reče mi imam Ahmed: zašto nisi koristio vodu? Pa sam se zastidio i prešutio. Tada on reče: subhanallah, subhanallah, nisam čuo da sljedbenik sunneta ne ustaje noću na namaz! 3. Prve generacije muslimana, a naročito ashabi r.a.,su bile najrevnosnije generacije ljudi prema noćnom namazu. Kaže Ebu Ez-zenad: Mi bi u praskozorje izlazili ka džamiji Poslanika sallallahu ‘alejhi ve sellem, pa ne bi prošao pored bilo koje kuće osim da je u njoj učač Kur'ana. Od njeg se takođe prenosi da je kazao: bili smo momci koji, kada bi izlazili radi neke potrebe, govorili bi: termin vam je kada učači Kur'ana klanjaju“ 4;

  • Riječi „zaista je to put dobrih prije vas, i čin približavanja Allahu Uzvišenom“  znače da je noćni namaz bio praksa prijašnjih vjerovjesnika ‘alejhimu-s-salatu ve-s-selam;
  • Iz istog se zaključuje da se s ovim namazom postiže vrijednost i posebna odlika;
  • Poslanikove sallallahu ‘alejhi ve sellem riječi „on odvraća od griješenja“ su dokaz da je noćni namaz od najjačih uzroka zadobijanja bogobojaznosti, kao što kaže Uzvišeni: „;Oni koji se Allaha boje, čim ih sablazan šejtanska dodirne, sjete se, i odjednom dođu sebi“ 5;
  • Takođe da noćni namaz odvraća onoga ko ga praktikuje od grijeha i podsjeća ga na grozotu upadanja u grijeh;
  • Da su oni koji druge pozivaju na hajr najpreči za noćnim namazom, trud i širenje svakog dobra uz Allahovu pomoć;
  • Hadis nam kazuje da ibadet povećava čovjeku fizičku i duševnu snagu, te da je od najvećih uzroka toga upravo noćni namaz. Naime, poslanici su bili najjači ljudi psihički i tjelesno, a takođe i najposvećeniji ibadetu. Upravo je od njihove ibadetske prakse bio noćni namaz. Od dokaza koji upućuju na snagu onoga ko praktikuje noćni namaz jeste i sljedeći hadis:

„Šejtan na potiljku glave nekoga od vas, kada zaspi, sveže tri čvora i po svakom čvoru udara govoreći: Nek ti je duga noć! Lezi!. Ako se on probudi i spomene Allaha, odriješi se jedan čvor, ako i abdesti, odriješi se još jedan čvor, a ako i klanja, odriješi se i treći čvor  te on osvane radišan i dobrodušan; u protivnom, osvane mrzovoljan i lijen“ 6  (op.prev.većina učenjaka smatra da se ovaj hadis odnosi na klanjanje bilo kojeg noćnog namaza, obaveznog ili dobrovoljnog);

  • Poznato je da je uticaj zikra (spominjanja Allaha) općenito velik na srce i tijelo čovjeka! Pa kako je tek onda sa uticajem najboljeg zikra uopšte, a to je Kur'an!? A kako tek kada se taj najbolji zikr (učenje Kur'ana) spoji sa najboljim djelom, tj. namazom u pohvalno vrijeme za to, a to je noć? – nema sumnje da će odraz takvog zikra biti jači i ukupna vrijednost djela biti veća, jer se spojio najbolji govor sa najboljim djelom u najbolji vakat!

Kaže A'ta El-Hurasani: „bijah se govorilo: noćni namaz oživljava tijelo, svjetlost  je srca i vida, te snaga udova“ 7 . Od primjera koji svjedoče prethodnom  jeste i sljedeća predaja koju spominje imam Ez-Zehebi: „ Hafs ibn Gijas je vodio kadiluk (sudstvo), pa kad su poslije pregledali njegove presude, odluke i arhivu, začudili su se od preciznosti njegovog rada pa  su rekli: doista su se Hafs i njegovo osoblje pomagali u svom poslu noćnim namazom“ 8

  • Od plodova noćnog namaza jeste i lahkoća prisjećanja kur'anskih tekstova te ojačavanje hifza Kur'ana. Kaže Ebu Abdillah ibn Bišr El-Kattan: „Nisam vidio nikoga da se bolje prisjeća onoga što bi htio od ajeta Kur'ana od Ebu Sehlaibn Zijada. Bio nam je komšija. Uobičavao je oduljiti s noćnim namazom i učenjem Kur'ana. Zbog mnoštva njegova učenja Kur'an je pamtio kao da mu je ispred očiju“ 9