Članci u ovom serijalu

 • Četrdeset hadisa o odgoju i menhedžu
 • 1. Djela se vrednuju samo prema namjerama
 • 2. Pravedni će kod Allaha biti na minberima od svjetlosti
 • 3. Svi ljudi su sinovi Ademovi, a Allah je stvorio Adema od zemlje
 • 4. … klanjajte kao što vidite mene da klanjam…
 • 5. Ja, zaista, strahujem od Allaha više nego vi, i najbogobojazniji sam među vama
 • 6. O skupino omladine, ko od vas bude u mogućnosti neka se oženi…
 • 7. Najbolji od vas su oni koji su najbolji prema svojim ženama
 • 8. Vjernici najpotpunijeg imana su oni najljepšeg ponašanja
 • 9. Ko od vas vidi kakvo zlo neka ga ukloni rukom…
 • 10. …doista je Allah blag i voli blagost u svim stvarima…
 • 11. … tako mi Allaha, ja ne znam o njemu osim da on voli Allaha i Njegovog poslanika
 • 12. Tvoj osmijeh u lice tvom bratu je tvoja sadaka…
 • 13. U svemu što ima živu jetru je nagrada
 • 14. O Muhammede, naredi da mi se dadne od Allahovog imetka koji posjeduješ…
 • 15. …tvoj džihad je uz njih
 • 16. Klanjaj svaki namaz poput oproštajnog
 • 17. Oporučujem vam noćni namaz…
 • 18. O Mu'az, je li to ljude iskušavaš
 • 19. Zaklinjem se za tri stvari
 • 20. Doista će Allah pomoći ovaj ummet njegovim slabićem
 • 21. Ko se bavi liječenjem, a nije poznato od njega znanje u medicini
 • 22. Ne znam da li je Tube'un bio vjerovjesnik ili nije,…
 • 23. Da je Musa živ ne bi mu preostalo ništa osim da me slijedi
 • 24. Ne pripovijeda ljudima osim vladar…
 • 25. Dovoljno je čovjeku laži da priča sve ono što čuje
 • 26.Neće ući u džennet onaj u čijem srcu bude bilo koliko trun oholosti.
 • 27. Kada čovjek kaže:”Ljudi su propali”, – on je najupropašteniji od njih
 • 28.Neprestano će skupina iz mog ummeta biti istaknuta
 • 29.”Najbolji od vas je onaj ko nauči Kur'an i druge njemu podučava”
 • Najbolji od vas je onaj ko nauči Kur'an i druge njemu podučava(Drugi dio)
 • Najbolji od vas je onaj ko nauči Kur'an i druge njemu podučava (treći dio)
 • 30.Tri su stvari prema kojima nema pakosti srce muslimana
 • 31. Poslušnost i pokornost u teškoći i lahkoći
 • 32.Kada čovjek kaže svom bratu: O nevjerniče
 • 33.Vjernik uživa širinu vjere sve dok ne prolije zabranjenu krv
 • 34. Ružan li si ti govornik!
 • 35.Allah će u vaša srca ubaciti el-vehn
 • 36.Ko čuje za Dedždžala, neka se udalji od njega
 • 37.Ovo je pravi put moj pa se njega držite
 • 38.Allah će znanje uzdići usmrćivanjem uleme
 • 39.Allahov Poslanik se utrkivao na konjima
 • 40.Ibadet u vremenu smutnje je kao hidžra Poslaniku
 • Rekreacija u islamu
 • 2.Rekreacija u islamu
 • Od Ibn Omera radijellahu ‘anhuma da je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem održao hutbu na dan osvojenja Mekke i rekao: O ljudi, Allah je od vas odagnao oholost džahilijjeta i džahilijjetsko hvalisanje sa očevima i porijeklom. Ljudi su dvije vrste: dobročinitelj, bogobojazan koji je kod Allaha poštovan, i griješnik, nesretnik koji je kod Allaha omalovažen; svi ljudi su sinovi Ademovi, a Allah je stvorio Adema od zemlje. Kaže Allah Uzvišeni: „O ljudi, Mi vas stvaramo od jednog čovjeka i jedne žene, i na narode i plemena vas dijelimo da biste se upoznali. Najugledniji kod Allaha je onaj koji Ga se najviše boji, Allah, uistinu, sve zna i nije Mu skriveno ništa“1

  Poslanikove sallallahu 'alejhi ve sellem riječi: „Allah je od vas odagnao…“ ukazuju na potpunost vjere islama, te da islam upućuje i vodi ka svemu pohvalnom, i zabranjuje bilo šta pokuđeno;

  „…oholost džahilijjeta i džahilijjetsko hvalisanje sa očevima i porijeklom…“ U ovome je pokuđenost hvalisanja i uznošenja sa očevima i porijeklom kada se to čini putem oholosti i ponižavanja drugih.  Isto upućuje da ima osobinu džahilijjeta svako kod koga se nađe ovakvo ponašanje;

  „dobročinitelj, bogobojazan koji je kod Allaha poštovan“
  . Ove riječi znače da je bogobojaznost vaga za stepenovanje i poredak ljudi, kao što je rekao Uzvišeni: „Najugledniji kod Allaha je onaj koji Ga se najviše boji“ (49:13);

  “ svi ljudi su sinovi Ademovi, a Allah je stvorio Adema od zemlje“ Ovo je dokaz da je od uzroka nestanka ili smanjenja hvalisanja da se čovjek prisjeti svoje osnove, odnosno da je stvoren od zemlje.
  Ovo takođe ukazuje da su da'ije i pozivači na dobro najpreči da se udalje od džahilijetskog hvalisanja porijeklom. Isto važi iz sljedećih razloga:

  • takvo hvalisanje je grijeh prema Gospodaru;
  • takvo ponašanje vodi ka oholosti što oponira i ruši  lijepo ponašanje jednog muslimana, a kamoli tragaoca za znanjem;
  • to je razlogom da se ljudi udalje od njega i odbace njegov poziv ka Allahu Uzvišenom.

  Svime spomenutim se povećava ovaj grijeh ako je njegov počinilac onaj ko poziva u islam i pokornost Allahu Svevišnjem.

   

  Navigacija serijalom<< 2. Pravedni će kod Allaha biti na minberima od svjetlosti4. … klanjajte kao što vidite mene da klanjam… >>

  Možda vam se sviđa

  Komentari

  Komentari su zatvoreni.