13. U svemu što ima živu jetru je nagrada

Članci u serijalu:

Od Ebu Hurejre radijellahu ‘anhu se prenosi da je rekao Allahov poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem„Neki čovjek je putovao, pa je jako ožednio. Naišao je na bunar te se spustio i napio vode. Kada je izašao iz bunara, ugledao je psa kako plazi jezik i jede blato od žeđi. Čovjek tada reče: ‘Ovog psa je snašla žeđ kao što je i mene bila snašla.’ Zatim je ponovo sišao u bunar i zagrabio vode svojom obućom, pa  se, držeći je u zubima, ponovo popeo i napojio psa. Allah mu je na tome bio zahvalan i oprostio njegove grijehe. Ashabi tada upitaše: ‘O Allahov Poslaniče, zar mi i u usluzi životinjama imamo nagradu?’ Reče: ‘U svemu što ima živu jetru je nagrada.“

Iz hadisa se zaključuje sljedeće:

  • Kazivanje vijesti i priča radi pouke;
  • Riječi „Ovog psa je snašla žeđ kao što je i mene bila snašla“  upućuju da prisjećanje na blagodati, naročito kada čovjek vidi drugoga kome su one uskraćene, pomaže u zahvalnosti Allahu na njima, – a ko je zahvalan na blagodatima čini hajr;
  • Riječi „Zatim je ponovo sišao u bunar i zagrabio vode svojom obućom, pa  se, držeći je u zubima, ponovo popeo i napojio psa“  govore da trud u činjenju nekog dobra treba biti potpun i shodno mogućnosti;
  • „ Allah mu je na tome bio zahvalan i oprostio njegove grijehe“. Ove riječi Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem spominju zahvalnost kao osobinu Allaha Uzvišenog. Od Njegovih lijepih imena jeste i Eš-Šekur, tj. puno zahvalan. Takođe se uočava širina Allahovog oprosta koje je pripremio za vjernike;
  • Isto nas upućuje na sljedeći zaključak: kada je nagrada ovakva u pogledu životinje, kako je tek u pogledu čovjeka i usluge njemu?!;
  • Da ne treba potcjenjivati nijedno dobro djelo, makar bilo malehno;
  • Riječi „ O Allahov Poslaniče, zar mi i u usluzi životinjama imamo nagradu?“  svjedoče kolika je kod Ashaba r.a. bila revnost i želja za spoznajom svakog puta koji vodi ka zadobijanju nagrade od Allaha;
  • Riječi : „U svemu što ima živu jetru je nagrada.“ Ukazuju na mnoštvo načina da se uradi dobro djelo i postigne nagrada kod Allaha.
  • U ovome je odgovor raznim organizacijama za zaštitu životinja koje tvrde da islam propisuje mučenje životinja.
Pročitajte:  26.Neće ući u džennet onaj u čijem srcu bude bilo koliko trun oholosti.

Naprotiv, islam je dao životinjama brojna prava na koja se mora paziti! Toliko da je učinio lijep odnos prema životinji uzrokom ulaska u džennet, što svjedoči upravo ovaj hadis (posebno nj.drugi rivajet gdje izričito stoji da je Allah ovog insana uveo u džennet radi dobročinstva psu), i učinio je mučenje životinje razlogom ulaska u vatru, što je spomenuto u drugom hadisu,tj. hadisu o ženi koja je mačku vezivala ne dajući joj da sebi traži hranu, a nije je ni od sebe hranila!

Navigacija serijalom<< 12. Tvoj osmijeh u lice tvom bratu je tvoja sadaka…14. O Muhammede, naredi da mi se dadne od Allahovog imetka koji posjeduješ… >>