HadisAktuelno

40.Ibadet u vremenu smutnje je kao hidžra Poslaniku

Ovo je . dio od 45 u serijalu Četrdeset hadisa o odgoju i menhedžu

Prenosi se od Ma'kil ibn Jesara radijellahu 'anhu da je rekao Allahov Poslanik  sallallahu 'alejhi ve sellem : „Ibadet u vremenu smutnje1   je kao hidžra/iseljenje meni2  .“ 3

Iz hadisa se zaključuje:

  • Vrijednost ibadeta općenito.
  • Da ljudi zapostavljaju ibadet u vremenu smutnji.
  • Umnogostručenje vrijednosti onoga ko se pridržava (bilo koje) propisane stvari kada ljudi istu zapostave.
  • Velika uloga hidžre u islamu.
  • Vrijednost muhadžira među ashabima radijellahu anhum i njihova prednost nad ostatkom ummeta.
  • Da je pridržavanje ibadeta i povezanost sa Allahom 'azze we dželle od najvećih uzroka spasa od smutnji.

 

I neka je hvala Allahu s čijom blagodati se upotpunjuju dobra djela. 4