Hadis

34. Ružan li si ti govornik!

Ovo je . dio od 45 u serijalu Četrdeset hadisa o odgoju i menhedžu

Prenosi se od Adijj ibn Hatima radijellahu 'anhu da je neki čovjek održao govor u prisustvu Vjerovjesnika sallallahu 'alejhi ve sellem rekavši: „Ko je pokoran Allahu i Njegovom Poslaniku, taj je na uputi. A ko je nepokoran njima dvome, taj je zalutao.“ Pa je rekao Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem  : „Ružan li si ti govornik! Reci: ko je nepokoran Allahu i Njegovom Poslaniku.“ 1

Iz hadisa se zaključuje:
– Riječi: „neki je čovjek održao govor u prisustvu Vjerovjesnika“ znače da je dozvoljeno manje vrijednoj osobi da govori u prisustvu vrijednijeg i boljeg čovjeka, kao i učeniku u prisustvu učitelja kada mu on to dopusti;
– Poslanikove sallallahu 'alejhi ve sellem riječi: „Ružan li si govornik!“ upućuju na hitrost u skretanju pažnje govorniku (na nj. grešku), a naročito kada govor takvog sluša skupina ljudi. Razlog tome je što se njegova greška prenosi na onoga ko to sluša i svakog do koga dopre;
– U ovome je poruka da svako onaj ko želi da govori pred skupom ljudi treba da se kloni nejasnih izraza i riječi čije je razumijevanje teško onima što slušaju;
– Na hatibu/govorniku je da prihvati ono što mu se savjetuje i upućuje od strane učenjaka;
– Treba da onaj koji se penje na minber polaže pažnju ulozi hutbe, pa u tom smislu utroši svoj trud u spremanju iste, kako bi se okoristio on kao govornik, onaj koji ga sluša i svako drugi do koga to dopre.