Hadis

Najbolji od vas je onaj ko nauči Kur'an i druge njemu podučava(Drugi dio)

Ovo je . dio od 45 u serijalu Četrdeset hadisa o odgoju i menhedžu

Prenosi se od Osmana radijellahu 'anhu   da je rekao  Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem

„Najbolji od vas je onaj ko nauči Kur'an i druge njemu podučava.“

 • U ovome je podstrek na stalnost u učenju i izučavanju Kur'ana, te podučavanja njime drugoga, da bi tako trajala ova velika dobrota, i time se upozorilo na sve što obmanjuje i iznevjerava tu veliku ulogu, ili je zamućuje i zagađuje.

Neki su ljudi ušli kod Kerz ibn Vebreha rahimehullah , a on je plakao, pa reče: „Nemoćan sam da proučim svoj (ustaljeni) dio (iz Kur'ana), i mislim da  je to samo zbog nekog grijeha, ali ne znam kojeg?!“ 1

 

 • Da je od plodova te dobrote,tj. poznavanja Kur'ana, da ona olakšava izvlačenje dokaza i primjera iz Kur'ana. Rekao je Ebu Abdullah ibn Bišr El-Kattani rahimehullah : „ Nisam vidio da se neko ljepše prisjećao onoga što bi htio od ajeta Kur'ana od Sehl ibn Zijada rahimehullah . On je bio naš komšija,  oduljivao bi u noćnom namazu i učenju. Pa je zbog mnoštva učenja Kur'an postao kao ispred njegovih očiju.“ 2

 

 • Od plodova ove dobrote je takođe bereket u ilumskom/naučnom kapacitetu, i bereket u ostalom. Islamski pravnik Ibrahim ibn Abdulvahid El-Makdisi rahimehullah  je oporučio Abbas ibn Abdudaimu rahimehullah  rekavši: „ Povećaj učenje Kur'ana i ne zapostavljaj, jer će ti to olakšati u stvari koju tražiš shodno tome koliko učiš.“  Kaže (Abbas ibn Abdudaim): „ Razumio sam to i oprobao mnogo puta. Pa kada bi učio puno, bilo bi mi lahko slušanje hadisa i njegovo dugo zapisivanje, a kada ne bi učio, ne bi mi to bilo olakšano.“ 3
 • Da je od pridržavanja ostvarenja ove dobrote, uz podučavanje njoj, da se pojave tragovi uzora kod onoga ko podučava Kur'anu.

Imam Ez-Zehebi rahimehullah  opisao je neke učače (Kur'ana) koje je doživio. Od onoga što je rekao o njima je sjedeće:

 • Ibrahim ibn Felah rahimehullah :  Bio je dobričina, puno je čino hajr, ugledan i dostojanstven, lijepog izgleda. Izvrsno je poznavao hadis, imao je mnoge odlike i bio poznat po pravednosti i pobožnosti.
 • Jahja ibn Ahmed rahimehullah : Bio je jako upućen u kiraete (Kur'ana), potpune smirenosti lijepe religioznosti. Bio je jako skroman, ponizan i stidljiv.
 • Ebu Bekr ibn Muhammed rahimehullah : Bio je dobar šejh i mnogo je radio hajra. Bio je ponizan i pristupačan, pri njemu su bile sabrane brojne odlike, zasluživao je poštivanje  i visočanstvo. Divan je on šejh bio.
 • Ebu Bekr ibn Jusuf rahimehullah : Bio je znalac u kiraetima (Kur'ana), i praktikovao ih je. Imao je gomilu odlika i vrijednosti.
 • Ahmed ibn Mumin rahimehullah : Bio je od najboljih šejhova u vjeri, skromnosti, odlikama i poznavanju kiraeta. 4

 

 • Riječi Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem: „Ko nauči Kur'an i njemu podučava druge“ odražavaju sabur i međusobno  strpljenje između mu'alima koji podučava i učenika koji uči Kur'an. Ovo je domen i mjesto džihada sa dušom, iza toga slijedi pobjeda i ostvarenje:

  وَٱلَّذِينَ جَٰهَدُوا۟ فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ٦٩

  69 One koji se budu zbog Nas borili Mi ćemo, sigurno, putevima koji Nama vode uputiti; a Allah je, zaista, na strani onih koji dobra djela čine!

  El-'Ankebut, 69

Tako se prenosi da je Ibn Omer radijellahu 'anhuma   proveo nekoliko godina u učenju sure El-Bekareh. 5

Rekao je Ebu Bekr ibn ‘Ajjaš rahimehullah  : „ Učio sam Kur'an pred ‘Asimom ibn Ebi-n-Nudžud rahimehullah  , pa bi mi naređivao da pred njim učim svaki dan po jedan ajet, ne preko toga, i govorio je:  to je sigurnije za tvoje pamćenje.  Nisam bio siguran da šejh neće umrijeti prije nego proučim cio Kur'an, pa sam neprestano tražio od njega (više) dok mi nije dopustio da učim pet ajeta svakog dana.“ 6

Kažem (tj. Autor ove knjige): ovo se razlikuje (od osobe do osobe), shodno tome šta vidi učitelj da je korisno za učenika.

Neka se Allah smiluje našem selefu/prethodnicima, kako su velike bile njihove brige!