Članci u ovom serijalu

 • Četrdeset hadisa o odgoju i menhedžu
 • 1. Djela se vrednuju samo prema namjerama
 • 2. Pravedni će kod Allaha biti na minberima od svjetlosti
 • 3. Svi ljudi su sinovi Ademovi, a Allah je stvorio Adema od zemlje
 • 4. … klanjajte kao što vidite mene da klanjam…
 • 5. Ja, zaista, strahujem od Allaha više nego vi, i najbogobojazniji sam među vama
 • 6. O skupino omladine, ko od vas bude u mogućnosti neka se oženi…
 • 7. Najbolji od vas su oni koji su najbolji prema svojim ženama
 • 8. Vjernici najpotpunijeg imana su oni najljepšeg ponašanja
 • 9. Ko od vas vidi kakvo zlo neka ga ukloni rukom…
 • 10. …doista je Allah blag i voli blagost u svim stvarima…
 • 11. … tako mi Allaha, ja ne znam o njemu osim da on voli Allaha i Njegovog poslanika
 • 12. Tvoj osmijeh u lice tvom bratu je tvoja sadaka…
 • 13. U svemu što ima živu jetru je nagrada
 • 14. O Muhammede, naredi da mi se dadne od Allahovog imetka koji posjeduješ…
 • 15. …tvoj džihad je uz njih
 • 16. Klanjaj svaki namaz poput oproštajnog
 • 17. Oporučujem vam noćni namaz…
 • 18. O Mu'az, je li to ljude iskušavaš
 • 19. Zaklinjem se za tri stvari
 • 20. Doista će Allah pomoći ovaj ummet njegovim slabićem
 • 21. Ko se bavi liječenjem, a nije poznato od njega znanje u medicini
 • 22. Ne znam da li je Tube'un bio vjerovjesnik ili nije,…
 • 23. Da je Musa živ ne bi mu preostalo ništa osim da me slijedi
 • 24. Ne pripovijeda ljudima osim vladar…
 • 25. Dovoljno je čovjeku laži da priča sve ono što čuje
 • 26.Neće ući u džennet onaj u čijem srcu bude bilo koliko trun oholosti.
 • 27. Kada čovjek kaže:”Ljudi su propali”, – on je najupropašteniji od njih
 • 28.Neprestano će skupina iz mog ummeta biti istaknuta
 • 29.”Najbolji od vas je onaj ko nauči Kur'an i druge njemu podučava”
 • Najbolji od vas je onaj ko nauči Kur'an i druge njemu podučava(Drugi dio)
 • Najbolji od vas je onaj ko nauči Kur'an i druge njemu podučava (treći dio)
 • 30.Tri su stvari prema kojima nema pakosti srce muslimana
 • 31. Poslušnost i pokornost u teškoći i lahkoći
 • 32.Kada čovjek kaže svom bratu: O nevjerniče
 • 33.Vjernik uživa širinu vjere sve dok ne prolije zabranjenu krv
 • 34. Ružan li si ti govornik!
 • 35.Allah će u vaša srca ubaciti el-vehn
 • 36.Ko čuje za Dedždžala, neka se udalji od njega
 • 37.Ovo je pravi put moj pa se njega držite
 • 38.Allah će znanje uzdići usmrćivanjem uleme
 • 39.Allahov Poslanik se utrkivao na konjima
 • 40.Ibadet u vremenu smutnje je kao hidžra Poslaniku
 • Rekreacija u islamu
 • 2.Rekreacija u islamu
 • Prenosi se od Osmana radijellahu 'anhu   da je rekao  Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem

  „Najbolji od vas je onaj ko nauči Kur'an i druge njemu podučava.“

  • U ovome je podstrek na stalnost u učenju i izučavanju Kur'ana, te podučavanja njime drugoga, da bi tako trajala ova velika dobrota, i time se upozorilo na sve što obmanjuje i iznevjerava tu veliku ulogu, ili je zamućuje i zagađuje.

  Neki su ljudi ušli kod Kerz ibn Vebreha rahimehullah , a on je plakao, pa reče: „Nemoćan sam da proučim svoj (ustaljeni) dio (iz Kur'ana), i mislim da  je to samo zbog nekog grijeha, ali ne znam kojeg?!“ 1

   

  • Da je od plodova te dobrote,tj. poznavanja Kur'ana, da ona olakšava izvlačenje dokaza i primjera iz Kur'ana. Rekao je Ebu Abdullah ibn Bišr El-Kattani rahimehullah : „ Nisam vidio da se neko ljepše prisjećao onoga što bi htio od ajeta Kur'ana od Sehl ibn Zijada rahimehullah . On je bio naš komšija,  oduljivao bi u noćnom namazu i učenju. Pa je zbog mnoštva učenja Kur'an postao kao ispred njegovih očiju.“ 2

   

  • Od plodova ove dobrote je takođe bereket u ilumskom/naučnom kapacitetu, i bereket u ostalom. Islamski pravnik Ibrahim ibn Abdulvahid El-Makdisi rahimehullah  je oporučio Abbas ibn Abdudaimu rahimehullah  rekavši: „ Povećaj učenje Kur'ana i ne zapostavljaj, jer će ti to olakšati u stvari koju tražiš shodno tome koliko učiš.“  Kaže (Abbas ibn Abdudaim): „ Razumio sam to i oprobao mnogo puta. Pa kada bi učio puno, bilo bi mi lahko slušanje hadisa i njegovo dugo zapisivanje, a kada ne bi učio, ne bi mi to bilo olakšano.“ 3
  • Da je od pridržavanja ostvarenja ove dobrote, uz podučavanje njoj, da se pojave tragovi uzora kod onoga ko podučava Kur'anu.

  Imam Ez-Zehebi rahimehullah  opisao je neke učače (Kur'ana) koje je doživio. Od onoga što je rekao o njima je sjedeće:

  • Ibrahim ibn Felah rahimehullah :  Bio je dobričina, puno je čino hajr, ugledan i dostojanstven, lijepog izgleda. Izvrsno je poznavao hadis, imao je mnoge odlike i bio poznat po pravednosti i pobožnosti.
  • Jahja ibn Ahmed rahimehullah : Bio je jako upućen u kiraete (Kur'ana), potpune smirenosti lijepe religioznosti. Bio je jako skroman, ponizan i stidljiv.
  • Ebu Bekr ibn Muhammed rahimehullah : Bio je dobar šejh i mnogo je radio hajra. Bio je ponizan i pristupačan, pri njemu su bile sabrane brojne odlike, zasluživao je poštivanje  i visočanstvo. Divan je on šejh bio.
  • Ebu Bekr ibn Jusuf rahimehullah : Bio je znalac u kiraetima (Kur'ana), i praktikovao ih je. Imao je gomilu odlika i vrijednosti.
  • Ahmed ibn Mumin rahimehullah : Bio je od najboljih šejhova u vjeri, skromnosti, odlikama i poznavanju kiraeta. 4

   

  • Riječi Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem: „Ko nauči Kur'an i njemu podučava druge“ odražavaju sabur i međusobno  strpljenje između mu'alima koji podučava i učenika koji uči Kur'an. Ovo je domen i mjesto džihada sa dušom, iza toga slijedi pobjeda i ostvarenje:

   وَٱلَّذِينَ جَٰهَدُوا۟ فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ٦٩

   69 One koji se budu zbog Nas borili Mi ćemo, sigurno, putevima koji Nama vode uputiti; a Allah je, zaista, na strani onih koji dobra djela čine!

   Al-'Ankabut, 69

  Tako se prenosi da je Ibn Omer radijellahu 'anhuma   proveo nekoliko godina u učenju sure El-Bekareh. 5

  Rekao je Ebu Bekr ibn ‘Ajjaš rahimehullah  : „ Učio sam Kur'an pred ‘Asimom ibn Ebi-n-Nudžud rahimehullah  , pa bi mi naređivao da pred njim učim svaki dan po jedan ajet, ne preko toga, i govorio je:  to je sigurnije za tvoje pamćenje.  Nisam bio siguran da šejh neće umrijeti prije nego proučim cio Kur'an, pa sam neprestano tražio od njega (više) dok mi nije dopustio da učim pet ajeta svakog dana.“ 6

  Kažem (tj. Autor ove knjige): ovo se razlikuje (od osobe do osobe), shodno tome šta vidi učitelj da je korisno za učenika.

  Neka se Allah smiluje našem selefu/prethodnicima, kako su velike bile njihove brige!

  Navigacija serijalom<< 29.”Najbolji od vas je onaj ko nauči Kur'an i druge njemu podučava”Najbolji od vas je onaj ko nauči Kur'an i druge njemu podučava (treći dio) >>

  Možda vam se sviđa

  Komentari

  Komentari su zatvoreni.