Hadis

7. Najbolji od vas su oni koji su najbolji prema svojim ženama

Ovo je 8. dio od 45 u serijalu Četrdeset hadisa o odgoju i menhedžu

Od majke vjernika, Aiše radijellahu ‘anha, da je rekao Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem :
„Najbolji od vas su oni koji su najbolji prema svojim ženama, a ja sam među vama najbolji prema svojoj ženi“

Iz gornjeg hadisa razumije se sljedeće:
– Savršenstvo din islama, te da islam dodjeljuje svakom njegovo pravo;
– Potpunost Poslanikovog morala;
– Da se ibadet Allahu Uzvišenom obavlja i izvršavanjem prava prema ženi i porodici;
– Da daije i pozivači na dobro treba da posvete posebnu pažnju pitanjima svoje porodice i domaćinstva, jer su oni kao takvi, tj. kao ambasadori islama, najpreči tome. Kaže Allah Svevišnji : „O vi koji vjerujete, sebe i porodice svoje čuvajte od vatre…“ (At-Tahrim:6). Rekao je Alija radijellahu ‘anhu u vezi s ovim ajetom: „ odgojite ih i podučite ih“.
– U ovom hadisu je i odgovor onome ko zapostavi stanje svoje žene i porodice pod izgovorom da je zaokupljen pozivom ljudi u islam;
– Da je briga o pitanjima porodice od uzroka Allahove pomoći u pozivanju ljudi u islam i podsticanju na svaki hajr.

Rekao je dr. Muhammed ibn Se’id Ed-Dehran, Allah ga sačuvao, da se ibadeti po klasifikaciji od strane učenjaka dijele na dvije vrste:
1. oni koji se tiču Allahovog prava (el-lazimeh) i
2. oni koji se odnose na prava ljudi (el-mute’addijeh)
Određeni islamski učenjaci smatraju da je druga vrsta ibadeta bolja.

<< 6. O skupino omladine, ko od vas bude u mogućnosti neka se oženi… 8. Vjernici najpotpunijeg imana su oni najljepšeg ponašanja >>