33.Vjernik uživa širinu vjere sve dok ne prolije zabranjenu krv

Članci u serijalu:

Prenosi se od Abdullaha ibn Omera radijellahu 'anhuma da je rekao Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem :

„Vjernik će neprestano biti u širini svoje vjere sve dok ne prolije zabranjenu krv.“ 1

Iz hadisa se razumije:

 • Sveobuhvatnost islama i njegova širina;
 • Uz svu širinu islama, došla je žestoka prijetnja onome ko drugome bespravno nanese štetu;
 • Grijeh pritješnjava širinu prsa kod njegova počinitelja, kao što je u riječima Uzvišenog:

  وَعَلَى ٱلثَّلَٰثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُوا۟ حَتَّىٰٓ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوٓا۟ أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ ٱللَّهِ إِلَّآ إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوٓا۟ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ١١٨

  118 a i onoj trojici koja su bila izostala, i to tek onda kad im je zemlja, koliko god da je bila prostrana, postala tijesna, i kad im se bilo stisnulo u dušama njihovim i kada su uvidjeli da nema utočišta od Allaha nego samo u Njega. On je poslije i njima oprostio da bi se i ubuduće kajali, jer Allah, uistinu, prima pokajanje i milostiv je.

  At-Tawbah, 118

Rekao je Ibn Hadžer rahimehullah : „Razumije se iz riječi Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem : „biće neprestano u širini svoje vjere“ da ovaj grijeh pritješnjava čovjeku njegovu vjeru. U tome je upozorenje na prijetnju za namjerno ubistvo vjernika, te da se takvome prijeti onime čime se prijeti i nevjerniku. 2

 

Rekao je Ibnu-l-Arebi rahimehullah : Širina u vjeri je prostranstvo u činjenju dobrih djela, dočim kada osoba učini ubistvo, ono to prostranstvo pritjesni, jer širina vjere nije sukladna namjeni ubistva.  S druge strane, čovjekova širina naspram grijeha označava da prihvati/prizna grijeh tražeći za isti oprosta. 3

 

 • Davanje velikog značaja ulozi života. Naime, čuvanje života je od nužnih stvari kojima pridaju pažnju sve nebeske religije.

Rekao je Ibnu-l-‘Arebi rahimehullah  : „Zaista bespravno ubistvo životinje iziskuje ogroman grijeh, pa kako je tek sa ubistvom čovjeka! Kada bi se ubistvo čovjeka vagalo sa cijelim dunjalukom, prevagnulo bi.“ 4

 

Ibnu-l- Kajjim rahimehullah  je spomenuo hadis Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem : „Ko ubije onoga (nemuslimana) koji je zaštićen sporazumom (o nenapadanju)  neće osjetiti miris dženneta.“  Zatim je kazao: „Ovo je kazna za ubistvo Allahovog neprijatelja kada je zaštićen ugovorom ili emanetom (nekog muslimana), pa kakva je tek onda kazna za onoga ko ubije Njegovog roba vjernika!?“  5

Navigacija serijalom<< 32.Kada čovjek kaže svom bratu: O nevjerniče34. Ružan li si ti govornik! >>

 1. Hadis bilježi imam Buharija.

 2. Fethu-l-bari:188/12.

 3. Kitabu-l-kabsi fi šerhi muvetta Malik ibni Enes: 978/3; Fethu-l-bari:189/12.

 4. El-Kabs: 978/3; Fethu-l-bari:189/12.

 5. El-Dževabu-l-kafi: str.229.