Od znakova čednosti žene je njezin hidžab. Allah je nazvao hidžab starih žena čednošću – pa kako je tek sa hidžabom djevojaka: ‘…a da čedne budu bolje im je.'(24:60)

— Et-Tarifi, Telegram

Facebook art

1 mjesec ago
1 mjesec ago
1 mjesec ago
2 mjeseca ago
2 mjeseca ago
2 mjeseca ago
2 mjeseca ago
2 mjeseca ago
2 mjeseca ago
5 mjeseci ago
Load More