Svaki čovjek je na dunjaluku gost, a njegov imetak je posuđena stvar. Gost mora otputovati, a posuđeni imetak se mora vratiti.

— Ibn Mes'ud

Facebook art

1 mjesec ago
2 mjeseca ago
2 mjeseca ago
2 mjeseca ago
2 mjeseca ago
3 mjeseca ago
3 mjeseca ago
3 mjeseca ago
3 mjeseca ago
3 mjeseca ago
Load More