Ko želi čvrstinu u vjeri neka motri na svoje namjere i čisti ih, i neka se ne zanosi svojim djelom. Koliko je dobročinitelja koji, kada su ostarili, preokrenuše se. Ovo je upravo kako je kazao Vjrovjesnik: “…neko od vas čini djela stanovnika Dženneta po onome kako se čini ljudima…”

— Et-Tarifi, Telegram

Facebook art

1 sedmica ago
3 mjeseca ago
3 mjeseca ago
4 mjeseca ago
4 mjeseca ago
4 mjeseca ago
4 mjeseca ago
4 mjeseca ago
5 mjeseci ago
5 mjeseci ago
Load More