Odgovori na šubhe (nejasnoće) suvremenika

 1. Odgovor na hadis o kartici
 2. Odgovor na hadis o šefa'atu/zauzimanju
 3. Odgovor na hadis o čovjeku koji je puno griješio
 4. Hadis Huzejfe
 5. Hadis ibn ‘Abbasa
 6. Uzroci jačanja i slabljenja imana
 7. Znaci slabog imana
 8. Znaci slabog imana (II dio)
 9. Uzroci slabog imana
 10. Uzroci slabog imana (II dio)
 11. Liječenje slabog imana