Ovo je . dio od 12 u serijalu Odgovori na šubhe (nejasnoće) suvremenika

Liječenje slabog imana biva najprije ostavljanjem svih spomenutih stanja koja uzrokuju slabost imana, a zatim primjenjivanjem sljedećeg:

 

  1. Učenje Kur'ana.

Kaže Uzvišeni:

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتُهُۥ زَادَتْهُمْ إِيمَٰنًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ٢

2 Pravi vjernici su samo oni čija se srca strahom ispune kad se Allah spomene, a kad im se riječi Njegove kazuju, vjerovanje im učvršćuju i samo se na Gospodara svoga oslanjaju,

El-Enfal, 2

Revnost vjernika za učenjem Allahove knjige je uzrokom povećanja imana, odnosno time liječi pojavu slabosti imana pri sebi.

 

  1. Spominjanje Allaha mnogo.

Prenosi se od Ebu Hurejre radijellahu 'anhu da je rekao Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem : „ ‘Obnavljajte svoj iman.’ Neko reče: ‘A kako obnavljamo svoj iman?’ On odgovori: ‘Mnogo govorite la ilahe illellah’. “ 1

Naime, poznato je da prisjećanje veličine Gospodara od najkorisnijih stvari u liječenju slabosti imana.

 

  1. Prisjećanje smrti.

Prenosi se od Hasana ibn Saliha rahimehullah da je neko kazao Rebi'i ibn Husejmu rahimehullah : „Kad bi sjeo s nama?“ Pa je rekao: „Ako se od mog srca razdvoji sjećanje na smrt samo časak jedan, pokvari mi se srce.“ 2

Prenosi se da je Ebu Hurejre radijellahu 'anhu prošao pored neke kuće koja je tek bila napravljena, pa bijaše upitan šta da vlasnik kuće napiše na njezinim vratima, te on reče: Napiši: izgradi da bi porušio, rodi da bi umro, i sakupi (imetak) za nasljednika.“ 3

 

  1. Razmišljanje o stanjima i stepenima ljudi na ahiretu.

Rekao je Abdul'ala Et-Tejmi rahimehullah : „Dvije su stvari koje prekidaju slasti dunjaluka: prisjećanje smrti i prisjećanje stajanja pred Allahom 'azze we dželle.“

 

  1. Mnoštvo nafile.

Mnoštvo dobrovoljnog ibadeta daje za rezultat Allahovu ljubav prema robu, kao što je u hadisu kudsi da je Allah rekao: „Neće prestati Moj rob da Mi se približava sa dobrovoljnim ibadetima sve dok ga ne zavolim…“ a Allah kada zavoli Svog roba, približi ga Sebi i sačuva od kazne u vatri.

 

  1. Druženje sa dobrim ljudima.

Ovo podrazumjeva druženje sa dobrima dok su živi, te iščitavanje njihove biografije nakon smrti. Rekao je Bišr ibn Haris rahimehullah : „Dovoljno ti je što ima umrlih ljudi koji, kada ih se sjetiš, oživi ti srce; i da ima živih ljudi koji, kada ih vidiš, zaslijepe ti vid.“ 4

Prenosi se od Ebu Derda radijellahu 'anhu da je rekao  Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem: “Allah će na Sudnjem danu oživit ljude na čijim će licima biti svjetlost, biće na minberima od bisera, zavidiće im na tome ljudi, a oni nisu ni vjerovjesnici niti šehidi.“ Reče (Ebu Derda radijellahu 'anhu): ‘Pa kleknu neki beduin na svoja koljena i reče: ‘O Allahov Poslaniče, opiši nam ih da ih možemo prepoznati.’ Reče sallallahu 'alejhi ve sellem : „To su oni koji se vole radi Allaha, iz različitih plemena i zemalja, sastaju se da spominju Allaha.“ 5

 

  1. Poštivanje Allahovih propisa.

Rekao je Uzvišeni:

ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى ٱلْقُلُوبِ ٣٢

32 Eto toliko! Pa ko poštiva Allahove propise – znak je čestita srca.

El-Hadždž, 32

Rekao je Es-Sa’di rahimehullah : „Pod rječju še’air  se podrazumjevaju vanjštinski simboli vjere. Od toga su svi obredi hadždža…“ 6

Ovo su samo neke stvari kojima se pomaže u jačanju imana, pa ih se čvrsto prihvati.

 

Iz djela: ‘Sahihu vesaja-r-resuli’: 1/68-71 ; Se'id Jusuf Ebu ‘Aziz; El-Mektebetu-t-tevfikijjeh.