Ovo je . dio od 12 u serijalu Odgovori na šubhe (nejasnoće) suvremenika

Zahvala pripada Allahu, neka su salavat i selam na Allahovog Poslanika, njegovu porodicu i sve njegove ashabe.1

Kada žena ima potrebu da izađe vani 2, a ne nalazi nikoga od bližnjih muškaraca 3 koji bi je prevezao, odnosno kada ova stvar stoji između toga da sama upravlja autom, ili da se osami sa vozačem (taksija), ili da koristi javni prevoz – onda će izabrati ono što je najblaže štete i najmanjeg nereda 4.

Ako je javni prevoz bezbjedan i ne postoji bojazan za ženu u nj., onda će mu dati prednost nad ostalim opcijama 5. Ako je pak javni prevoz nesiguran na način da se strahuje za ženu u nj. od provokacija, tjesnoće i naguravanja, 6 onda će u ovom stanju odabrati da sama upravlja autom a kada postoji potreba da izađe van kuće, kao što je u slučaju ove doktorice 7. A kada dođe u potrebu da nauči upravljati autom podučiće je žena ili muškarac od najbliže rodbine.

Žena nema pravo da uđe u auto sa nekim vozačem kako bi je odvezao negdje van ili unutar grada, jer ovo predstavlja osamljivanje koje je haram. U hadisu stoji: „Sigurno je, kada se neki čovjek i žena osame, šejtan treći među njima.“ Hadis bilježi Et-Tirmizi rahimehullah (1171) a Albani rahimehullah ga ocjenjuje vjerodostojnim u svome djelu Sahihu-t-Tirmizi.
A Allah najbolje zna.

Prijevod sa:
https://islamqa.info/ar/answers/202237/طبيبة-تتاذى-من-المواصلات-العامة-فهل-تقود-السيارة-بنفسها