Ovo je pričao o daražljivoj i plemenitoj majci, koja je rodila sina čije ime se danas najčešće spominje kada se citiraju hadisi Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem .
Njeno puno ime je Umejma bint Subejh ibn el-Haris, 1 poznatija kao Umm Ebu Hurejre. Njen sin Ebu Hurejre ed-Devsi el­Jemani, ashab koji je prednjačio u poznavanju i prenošenju hadisa Muhammeda sallallahu 'alejhi ve sellem . On je sam prenio tačno 5.374 hadisa. Odrastao je kao siroče, jer mu je otac umro dok je on bio mali. Kada je Ebu Hurejre radijellahu 'anhu prihvati islam pred njim se pojavio krupan problem zbog kojeg je provodio besane noći razmišljajući kako da ga riješi, a taj problem bila je upravo njegova majka, Umejma bint Subejh, jer je odbila da primi islam i da stane pod zastavu prvih i slavnih muslimanki toga doba. Umejma je ustrajavala u svome nevjerstvu izvjesno vrijeme iako je njen sin Ebu Hurejre radijellahu 'anhu uložio maksimum truda da ona postane muslimanka. Kad god ju je na najljepši način pokušao ubijediti da izgovori šehadet i da postane muslimanka, ona je ljutito odbijala i odgovarala mu riječima punim pakosti i uvrede.
I pored toga, Ebu Hurejre radijellahu 'anhu nije odustajao niti se zaustavio samo na tome, već je svoj problem iznio pred Allahovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem tražeći kod njega utjehu i nadu. l, naravno, našao ju je. Pa prepustimo Ebu Hurejri da nam lično ispriča priču o primanju islama njegove majke Umejme bint Subejh. Naime, Imam Muslim u svom Sahihu zabilježio je predaju od Ebu Hurejre, radijellahu 'anhu koji je kazao: “Moja majka nije ostavila idolopoklonstvo i ja sam je neprestalno pozivao u islam, ali je ona odbijala da prihvati moj poziv. Jednog dana sam joj pričao o islamu i o veličini Poslanikove sallallahu 'alejhi ve sellem ličnosti, a ona je počela vrijeđati Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem . To mi je teško palo i otišao sam Muhammedu sallallahu 'alejhi ve sellem plačući.
Rekao sam mu: ‘Allahov Poslaniče, ja sam pozivao svoju majku u islam, a ona je stalno odbijala. Danas sam je ponovo pozivao, a ona je počela tebe vrijeđati i to me je mnogo zaboljelo, pa zamoli Allaha da uputi moju majku.’ Tada je Muhammed sallallahu 'alejhi ve sellem podigao svoje ruke i uputio ovu dovu: ‘Gospodaru moj, uputi Ebu Hurejrinu majku!’
Radostan zbog Poslanikove sallallahu 'alejhi ve sellem dove, vratio sam se kući, ali, kad sam htio ući, vrata su bila zaključana. Moja majka je čula da sam se vratio, pa mi je rekla: ‘Ebu Hurejre, sačekaj malo!’ Dok sam ja stajao pred vratima, ona se okupala, obukla novu odjeću, a zatim se pojavila na vratima govoreći: ‘Svjedočim da nema drugog boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov rob i poslanik!’
Istog trenutka vratio sam se Muhammedu sallallahu 'alejhi ve sellem plačući, ali ovaj put od sreće i rekao mu: ‘Allahov Poslaniče, raduj se, Allah je uslišao tvoju dovu i uputio moju majku. “‘ 2
Ebu Hurejri se srce smirilo nakon što mu je majka primila islam i nestala je sva tuga i briga koju je prije toga osjećao i nosio u svojim grudima. Međutim, pošto je bio siguran da se Poslanikova dova ne odbija, on je iskoristio priliku i zamolio Muhammeda sallallahu 'alejhi ve sellem da još jedanput uputi dovu za njega i njegovu majku. Rekao mu je:
“Allahov Poslaniče, zamoli Allaha da mene i moju majku zavole svi muslimani i da mi volimo sve muslimane.”
Muhammed sallallahu 'alejhi ve sellem je to i učinio i nakon toga Ebu Hurejre radijellahu 'anhu je rekao: “Nije bio ni jedan musliman da je čuo za mene, makar me i ne vidio, ili da je vidio moju majku, a da nas nije zavolio.” 3
Osim što je bio poznat po prenošenju hadisa, ovaj plemeniti ashab bio je poznat i po dobročinstvu prema svojoj majci. U tom smislu su i njegove riječi: “Tako mi Allaha, da nije hadža, džihada i dobročinstva prema majci, poželio bih da umrem kao obični rob.”
Na polju dobročinstva i darežljivosti, Umejma je bila nadaleko poznata žena i redovno je pripremala hranu za goste njenog sina bez obzira koliko ih je bilo. Postoje predaje da je ova plemenita žena živjela jako dugo, čak u toku cijelog perioda vladavine pravovjernih halifa ali, nažalost, ne zna se tačna godina njenog preseljenja na ahiret, osim što je poznato da je umrla u Medini.
Pokornost Allahu i Njegovom Poslaniku je ključ pobjede. (Aid El-Karni)
Ummu Humeyra