Govor o munaficima ummeta

 1. Kamata je zabranjena u svim svojim oblicima
 2. Ahmed Šakir: Govor o munaficima ummeta
 3. Ibn Hadžer: Govor o munaficima ummeta
 4. Ahmed Šakir: Zar oni paganski sud žele?!
 5. Ahmed Šakir: Zar oni hoće paganski sud?! (drugi dio)
 6. Ahmed Šakir: Zar da pored Allaha tražim drugog sudiju?
 7. Islam posjeduje najefikasniji sistem suzbijanja krađe
 8. Oni se iza zakletvi svojih zaklanjaju
 9. Tajne muslimana se ne smiju povjeravati nemuslimanima
 10. Odgovor onima koji zagovaraju jednakost žene i muškarca
 11. Primjer izopačenog tumačenja Kur’anskog imperativa
 12. Osvojenje Kabula je paradigma osvojenja Konstantinopolja
 13. Suosjećanje prema siromahu