Ahmed Šakir: Zar da pored Allaha tražim drugog sudiju?