Muzika sprečava uticaj Kur'ana na srce

  1. Kazna nekim ljudima iz ovog ummeta je poput kazne prijašnjim narodima
  2. …jer odvraća od Kur'ana
  3. Odgovor na smutnju muzike u vjeri
  4. Odogovor onome u čiju je vjeru ušla smutnja muzike
  5. Neki ljudi u ovom ummetu će dozvoljavati muziku
  6. Muziciranje
  7. Zarada pjevačica je haram