Muzika sprečava uticaj Kur'ana na srce

  1. Muziciranje
  2. Neki ljudi u ovom ummetu će dozvoljavati muziku
  3. Odogovor onome u čiju je vjeru ušla smutnja muzike
  4. Odgovor na smutnju muzike u vjeri
  5. …jer odvraća od Kur'ana
  6. Kazna nekim ljudima iz ovog ummeta je poput kazne prijašnjim narodima