Činjenice o šiijama; odnos muslimana prema šiijama

 1. Pogubnost poziva na zbližavanje sunija i šiija
 2. Pogubnost poziva na zbližavanje sunija i šiija (II dio)
 3. Trud ka jedinstvu muslimana i šiitskih sekti je uzaludan
 4. Zadnji izdisaj nostalgije za panislamizmom
 5. Da li je moguća saradnja sa šiijama protiv vanjskog neprijatelja?
 6. Poimanje ličnosti Aiše: vjerovanje sunija i stav šiija
 7. Saradnja šiita sa kršćanskim misionarima u pokrštavanju muslimana
 8. Citati suvremenih učenjaka o zbližavanju između sunija i šiija
 9. Zašto je Ebu Bekr poveo rat protiv Perzije?
 10. Da li je Jezid, sin Muavije, naredio ubistvo Husejna, unuka Allahovog Poslanika?
 11. Hadis: Ja sam grad znanja a Alija njegova vrata
 12. O Alija, ti i tvoje šiije ste u džennetu