Prof.Dr. ‘Alij Ahmed Es-Salus, profesor fikha i usula7:

„Počeo sam svoju studiju sa pozivom ka zbližavanju između sunija i šija, sa usmjerenjem od mog cijenjenog profesora, šejha Muhammeda El-Medenija ka tome da je šiizam peti mezheb nakon četiri mezheba ehlus-s-unneta. Međutim, kada sam otpočeo istraživanje i konsultovao njihova esencijalna djela našao sam da ova stvar se potpuno razlikuje od onoga što sam čuo. Dakle, moje izučavanje ovog pitanja je počelo sa usmjerenjem od šejha El-Medenija u svrhu zbližavanja (sunija i šija), međutim, naučno istraživanje ima svoju autentičnost koja se ne smije povinovati određenim strastima i željama.“

Šejh Muhibbuddin El-Hatib u djelu „El-Hututu-l-‘aridah“:

„Nemogućnost zbližavanja između skupine muslimana i šiitske sekte je iz razloga njihovog razlikovanja od ostalih muslimana u osnovama (vjere), a što je priznao i obznanio En-Nesir Et-Tusi (šiitski učenjak), u istome se s njime složio Ni’metullahi Musevij El-Huvensari, i što zapravo potvrđuje svaki šiija. Ako je ovo važilo u vrijeme En-Nesira Et-Tusija, onda je to sada u vremenu Bakira El-Medžlisija još žešće i strašnije.“ 8

Nasiruddin El-Hašimij u djelu „Mevkifu ehli-s-sunneti fi Iran“:

„Nema većeg pokazatelja o prevari poziva na zbližavanje (sunija i šiija) od lošeg stanja ehlu-s-sunneta u Iranu. Da su iskreni u svom pozivu zbližili bi između safova sunija i šiija iranskog naroda.“

Dr. Ahmed El-Afgani u djelu „Serabun fi Iran“ :

„Živio sam sa šiijama Iraka, Irana, Saudije i Libanona deset godina vodeći s njima diskusiju i raspravu. Postalo mi je jasno do nivoa ubjeđenja da su oni primjerak koji posve odgovara originalu iz njihovih iskrivljenih i mračnih knjiga.“

Dr. Mustafa Es-Siba’i u djelu „Es-sunnetu ve mekanetuha fi-t-tešri’i-l-islami“ :

„Centar za zbližavanje između sunija i šiija je otvoren u Kairu prije četiri decenije, međutim, oni su odbili da se otvori sličan kurs u njihovim naučnim centrima poput Nedžefa, Kuma i drugih gradova. Ovo je samo zato što oni žele samo zbližavanje ka njihovoj vjeri.“ 9

Izvor:
http://www.ilmway.com/site/maqdis/MS_28426.html

<< Saradnja šiita sa kršćanskim misionarima u pokrštavanju muslimana Zašto je Ebu Bekr poveo rat protiv Perzije? >>