Akida

Poimanje ličnosti Aiše: vjerovanje sunija i stav šiija

Pitanje:

Zastao sam u čitanju nekih šiitskih knjiga gdje nađoh da je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem rekao ‘Aiši radijellahu 'anha da ju je vidio u kaburu kako se usmjerila putem sličnim šejtanu. Da li je ovaj hadis vjerodostojan i šta je njegovo značenje? Nadam se vašoj pomoći u ovom pitanju jer sam u zadnje tri sedmice uzrujan otkako sam pročitao ovo u šiitskoj literaturi.

Odgovor:

 

Šejh Muhammed ibn Salih El-Munedždžid

Hvala pripada Allahu, neka su salavat i selam na Allahovog Poslanika, njegovu porodicu i sve ashabe.
Ovo što spominje pitalac o tome da je čitao hadis Allahovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem gdje je rekao ‘Aiši radijellahu 'anha da ju je vidio u kaburu kako se usmjerila putem sličnim šejtanu – ovaj hadis nema izvor/osnovu u knjigama sunneta/hadisa. Očito je da se radi o izmišljanu hadisa od strane rafidija-šiija, a oni su u tome struka i resurs.
Stvar koja je potvrđena u hadisima, u koju nema nikakve sumnje, jeste da je Vjerovjesnik sallallahu 'alejhi ve sellem vidio ‘Aišu radijellahu 'anha u svome snu prije nego ju je oženio – a poznato je su snovi vjerovjesnika 'alejhimusselam istina – pri čemu je Vjerovjesnik sallallahu 'alejhi ve sellem rekao ‘Aiši radijellahu 'anha: „Pokazana si mi u snu dva puta, vidio sam da si u komadu svile, i neko reče: ‘Ovo je tvoja žena, otkrij je.’ – Kad ono ti! Rekoh: ‘Ako je ovo od Allaha, On će to ostvariti.’ “19

‘Amr ibnu-l-‘As radijellahu 'anhu je upitao Allahovog Poslanika sallallahu 'alejhi ve sellem: „ ‘Ko ti je od ljudi najdraži?’ Reče: ‘Aiša.’ Rekoh: ‘A od ljudi?’
On odgovori: ‘Njezin otac.’ Rekoh: ‘A zatim ko?’ On reče: ‘Omer ibnu-l-Hattab.’ A zatim nabroji još neke ljude.“20
Rekao je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem jednom prilikom Ummu Selemi radijellahu 'anha : „O Ummu Seleme, ne uznemiravaj me u pogledu ‘Aiše, jer – tako mi Allaha – nije mi Objava bila spuštena dok sam pod pokrivačem jedne od vas, već samo pod njezinim pokrivačem.“21
Hadisi o vrijednosti ‘Aiše radijellahu 'anha su na stepenu mutevatira22, i ne poriče ih niko osim sljedbenici strasti.
Napominjemo uvaženog pitaoca da bi musliman trebao da kloni svoje oko, razum i srce od čitanja knjiga sljedbenika strasti, jer one zaista šire bolest.
Vjernik se kloni smutnji, kao što je to naredio Vjerovjesnik sallallahu 'alejhi ve sellem rekavši: „Ko čuje za Dedždžala23neka ga se kloni. Tako mi Allaha, čovjek će mu otići misleći da je on vjernik pa će ga početi sijediti zbog zamršenih stvari s kojima će biti poslan.“24
Budi oprezan od toga da tvoja simpatija krene za sljedbenicima neistine, zablude i laži, pa makar te na sagledavanje njihove literature ponijela radoznalost, osim ako si onaj koji traži znanje, ali izuzetno upućen i znan u toj oblasti.
Kako je samo lijep savjet imama Ibn Betta El-‘Akberija rahimehullah kada je rekao u svome djelu ‘El-Ibanetu ‘an usuli-d-dijaneh’ : „Neka nikoga od vas ni slučajno ne ponese lijepo mišljenje o sebi, i ono što je dosegao u vlastitoj spoznaji o ispravnosti svog pravca, na to da izloži riziku svoju vjeru kroz druženje i sjedenje sa nekim sljedbenicima strasti, time što kaže: ‘ući ću kod njih da bi s njima polemisao, ili da popravim njihov pravac (u vjeri). Zaista su oni žešće smutnje od Dedždžala25, njihov govor više škakilja od svrabeži26, i brže izgori srca nego vatra. Doista sam vidio neke grupe ljudi koji su ih proklinjali i ružno oslovljavali, a zatim se s njima družili kako bi im osporili (zabludu) i odgovorili (na grešku), a pri ovima je neprestano bila otvorenost ali i skrivena spletka i istančano nevjerstvo sve dok im se oni nisu nakonili. 27
Allah ti omogućio ono što On voli i čime je zadovoljan, i sačuvao te novotarije, pokvarenosti i laži njezinih sljedbenika.

A Allah najbolje zna.

Prijevod sa:
https://islamqa.info/ar/263303

<< Da li je moguća saradnja sa šiijama protiv vanjskog neprijatelja? Saradnja šiita sa kršćanskim misionarima u pokrštavanju muslimana >>