Činjenice o šiijama; odnos muslimana prema šiijama

 1. O Alija, ti i tvoje šiije ste u džennetu
 2. Hadis: Ja sam grad znanja a Alija njegova vrata
 3. Da li je Jezid, sin Muavije, naredio ubistvo Husejna, unuka Allahovog Poslanika?
 4. Zašto je Ebu Bekr poveo rat protiv Perzije?
 5. Citati suvremenih učenjaka o zbližavanju između sunija i šiija
 6. Saradnja šiita sa kršćanskim misionarima u pokrštavanju muslimana
 7. Poimanje ličnosti Aiše: vjerovanje sunija i stav šiija
 8. Da li je moguća saradnja sa šiijama protiv vanjskog neprijatelja?
 9. Zadnji izdisaj nostalgije za panislamizmom
 10. Trud ka jedinstvu muslimana i šiitskih sekti je uzaludan
 11. Pogubnost poziva na zbližavanje sunija i šiija (II dio)
 12. Pogubnost poziva na zbližavanje sunija i šiija