Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellemje bio veoma aktivan u borbi protiv problema okoline tako što je ljude upućivao i savjetovao da vode brigu o vodi, zemljištu, balansu životne okoline, i da cijene život, čak i onaj životinjski, ukoliko se ne radi o štetočinama.

Rekao je Allahov Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem: Nema nijednog muslimana koji posadi sjemenku ili sadnicu, pa se njome nahrani ptica, čovjek ili životinja, a da mu to neće biti uračunato kao sadaka.“ 1

Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellem je zabranio vršenje nužde po putevima kojima ljudi prolaze,izvorima vode i hladovinama rekavši: „Čuvajte se tri stvari koje su uzrok prokletstva: vršenje nužde na izvoru vode, sredini puta kojim ljudi prolaze i hladovinama.“2

I zabranio je pretjerano trošenje vode rekavši: „Nemojte pretjerano trošiti vodu, pa makar to bilo i na tekućoj rijeci.“3

Zabranio je beskorisno ubijati životinje kada je kazao: „Ko ubije pticu i ono što je iznad nje bespravno, Allah će ga o tome pitati na Sudnjem danu.“ Rečeno je: „O Allahov Poslaniče, a koje je njeno pravo?“ Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je odgovorio: „Da je zakolje pa je pojede, te da joj ne odsječe glavu pa da je baci.“4
Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellemje vodio brigu o čistoći zemlje tako da ju je uporedio sa džamijama kada je u pitanju čistoća. On je kazao: „Meni je zemlja učinjena mesdžidom (mjestom za klanjanje) i čistom.“5

 

Prenosi se da je Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellemkazao: Jedan mrav je ugrizao nekog poslanika, pa je on naredio da se cijeli mravinjak zapali. Allah mu je objavio: ‘Zar si zbog mrava koji te je ugrizao uništio cijelu zajednicu mrava koja je spominjala Allaha?'“A u drugoj predaji stoji: „Pa mu je Allah objavio: ‘Zašto nisi kaznio samo jednog mrava?!’6

 

U ovome je dokaz održavanja balansa okoline, jer kada bi svaki čovjek kojeg uznemiri neka vrsta životinje, pa on ubije stotinu ili hiljadu istih, ne bi ostala nijedna životinja te vrste, a ovo se suprotstavlja sistemu kojeg je Allah uspostavio.

 

Poslanik sallallahu 'alejhi ve sellemje naredio da se čiste i održavaju kuće, kako se ne bi pojavila epidemija. On je kazao: „Održavajte svoje domove čistim.“ 7

Poslanik je podsticao na poljoprivredu koja je dobar prijatelj životne okoline. On je kazao: „Ako neko od vas bude imao sadnicu u ruci i vidi da nastupa Sudnji dan, neka je zasadi, prije nego Sudnji dan nastupi!“8

 

Dr. Ahmed b. Osman el-Mezjed

Original teksta:  ‘Liječenje problema vezanih za prirodnu okolinu’

Preuzeto sa: stazomislama.com